Kuka saa tehdä palokatkoja?

01.02.2022

Melko yleinen kysymys taloteknisten läpivientien kohdalla tuntuu olevan, kuka palokatkoja saa asentaa. Palokatko on turvallisuuden kannalta olennainen rakennusosa ja siksi kysymys onkin ehdottomasti aiheellinen. Yleispätevää vastausta ei kuitenkaan voida antaa, sillä palokatkoja on niin monenlaisia. Tilanne on analoginen miltei minkä tahansa toimialan kanssa; helpommat ja yksinkertaisemmat työt voi tehdä vähemmälläkin kokemuksella, kun taas vaativammat työvaiheet tai kokonaisuudet vaativat enemmän perehtyneisyyttä, kokemusta ja usein myös todennettua pätevyyttä.

Huolellisuutta vaativaa, mutta ei ydinfysiikkaa

Kasvanut viranomaisten huomio sekä tilaajien aikaisempaa parempi valveutuneisuus ovat kuitenkin asettaneet palokatkojen asentamiselle uusia vaatimuksia. Jos suunnittelija on laatinut kohteeseen palokatkosuunnitelman ja urakoitsijalta vaaditaan lisäksi toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma sekä kattavaa työn dokumentointia ja luovutusasiakirjoja, ei tehtävästä selviä kunnialla ilman perusteellista perehtymistä palokatkoihin.

Palokatkot liittyvät suoraan turvallisuuteen, mutta linkittyvät esimerkiksi äänitekniikan kautta myös asumismukavuuteen. On selvää, että tällaisen rakennusosan yhteydessä asentajan tulee tietää mitä tekee. Palokatkot eivät kuitenkaan ole toimintansa näkökulmasta mitään ydinfysiikkaa. Palokatkotuotteiden toimintaperiaatteet perustuvat eristävyyden ja tiiveyden varmistamiseen käytännössä joko lämpöä hyvin sietäen ja eristäen tai lisäksi lämmön vaikutuksesta paisuen.

Palokatkot rakennus- tai lvis-urakoitsijan omana työnä, vai ostopalveluna erikoisurakoitsijalta?

Palokatkot voidaan tehdä hyvin tai huonosti asentajan kokemuksesta tai koulutuksesta riippumatta. Kaikkia tuotteiden kelpoisuuteen liittyviä yksityiskohtia ei varmasti kukaan muista ulkoa, minkä vuoksi palokatkojen asentaminen edellyttää kokeneelta asentajaltakin aina suunnitelmien seuraamista sekä erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Palokatkojen asentamista ei kuitenkaan ole syytä pelätä. Siihen pystyy hyvin myös rakennus- tai lvis-urakoitsijan edustaja, kunhan ymmärtää oman roolinsa kokonaisuudessa, noudattaa suunnitelmaa, muistaa raportoida poikkeamista sekä dokumentoi työnsä. Markkinoilla on tarjolla erilaisia helppokäyttöisiä dokumentointityökaluja, sekä toisaalta maksuttomassa Suomen Palokatkoyhdistyksen palokatko-oppaassa julkaistuja mallilomakkeita toteutussuunnitteluun ja laadunvarmistukseen.

Palokatkon asentamista. H-sarja paikallavaluvälipohjaan asennettuna.

Me pyrimme osaltamme helpottamaan palokatkojen asennustyötä

Sewatek-läpivientien osalta olemme pyrkineet helpottamaan asentamista niin tuotteitamme kehittäen kuin ohjeistustamme täsmentäen. Suurin osa asennetuista tuotteistamme on rakennusosiin asennettavia valmispalokatkoja, jotka asennetaan paikalleen jo ennen rakennusosan saapumista työmaalle. Myös paikan päällä asennettavat Sewatek-tuotteet löytävät usein tiensä paikalleen rakennuksen rungon noustessa tai tekniikka-asennuksien yhteydessä. Tämä vähentää huomattavasti varauskolojen ja varsinaisten palokatkotöiden tekoa. Jälkitöistä, eli akustiikkakittauksesta, palokatkojen tarroituksesta, sekä palokatkosuunnitelman detaljipiirustukseen vertaamisesta selviää osaava rakennusalan ammattilainen. Tällöin ratkaisu perustuneekin lähinnä kannattavuusarvioon siitä, mitä kannattaa tehdä omana työnä ja mitä ulkoistaa.

Koulutuksen avulla yhä laadukkaampia palokatkototeutuksia

Palokatkoasentajille ei ole omaa ammattitutkintoa tai kattavaa täsmäkoulutusta. Laaja-alaisin on Eurofins Expert Services Oy:n ylläpitämään henkilösertifikaattiin tähtäävä koulutus, jonka jälkeen on mahdollisuus hakea Rakentamisen sertifikaatti – Palokatkoasentaja -nimistä sertifikaattia. Sertifikaattiin liittyy näyttökoe ja sen ylläpitämiseen vaaditaan työsuoritteista raportoimista ja lisäkoulutuksia. Toisinaan tilaaja saattaa vaatia palokatkoasentajalta sertifikaattia, mutta tunnettuus ei ole vielä aivan märkätilan vedeneristäjän sertifikaatin tasolla.

Palokatkotuotevalmistajat ja -maahantuojat järjestävät maksuttomia muutama tunnin tuotekoulutuksia, joissa tyypillisesti käydään läpi tietyn tuotevalmistajan ratkaisuja ja asentamisessa huomioitavia asioita. Koulutuksesta saattaa saada jonkinlaisen asentajakortin tai todistuksen, mutta tätä ei tule sekoittaa Eurofins Expert Services Oy:n sertifikaattiin. Nämä koulutukset voivat silti toimia osana sertifikaatin ylläpitämisessä vaadittavaa lisäkoulutusta ja ovat äärimmäisen suositeltavia, jotta palokatkotuotteita käytetään oikein.

Työmaakohtainen tuotekoulutus ja -perehdytys tärkeää

Jos ei aivan omatoimista palokatkosuunnitelmaan ja palokatkotuotteen asennusohjeeseen perehtymistä huomioida, on koulutuksen kevyin taso varmasti työmaakohtainen tuotekoulutus, jossa käsitellään juuri kyseisellä työmaalla käytettävien palokatkotuotteiden asentamista. Yhä yleisemmin vastaan tuleekin palokatkosuunnitelmia, joissa todetaan, että palokatkotuotteiden valmistaja/maahantuoja/myyjä perehdyttää työmaahenkilöstön tuotteiden käyttöön ennen palokatkotöiden aloittamista.

Me Sewatekilla tarjoamme mielellämme erilaista tuotekoulutusta aina tuotevalinnasta asentamiseen ja loppudokumentaatioon asti. Koulutus auttaa ennaltaehkäisemään virheitä, vaikka tilaaja ei asentajalta erikseen koulutusta vaatisikaan.