Sewatek-reikävaraustyökalu

Työkaluun tehdyt päivitykset:

 • 1.2.2021 – Julkaistussa versiossa uutena ominaisuutena on reikävarausten muokkausmahdollisuus siten, ettei niiden tunnistetiedot reikäkierrossa muutu. Reikävarauksen muokkaaminen Edit Unit -toiminnolla mahdollista vain, kun reikävaraukset on tehty työkalun tällä tai uudemmalla versiolla.
 • 12.2019 – Työkalu on julkaistu MagiCAD Connect -pakettiin.

Huom!

Paloluokka

Sewatek-työkalu ei huomioi erilaisten läpivientien hyväksyntöjä (paloluokka). Läpivienti mahdollistaa usein fyysisesti paksumman putken asentamisen kuin mitä hyväksynnät mahdollistavat. Tarkista aina detaljisivuistamme määritellyn läpiviennin paloluokka.

Koordinaatisto (UCS / Global)

IFC-reikämalli olisi hyvä luoda oletusarvoisesti käyttäen globaalia koordinaatistoa (WCS), tällöin lisätyt Sewatekit tulevat samaan koordinaatistoon rakennesuunnittelijan globaalissa koordinaatistossa olevan Tekla-mallin kanssa. Projektin alkuvaiheessa tulee varmistaa käytettävä koordinaatisto. Erityistä huomiota vaaditaan, jos käytetään jotain muuta kuin globaalia koordinaatistoa.

Sewatek Connector (Tekla) ei tiedä, jos käytössä on ollut UCS koordinaatisto. Connector lisää Sewatekit globaalin koordinaatiston mukaisesti. Koordinaatistojen välinen ero voidaan tarvittaessa korjata seinäkohtaisesti käyttämällä Sewatek Connectorin kiertokulmakorjausta.

Xref-putkikuvien käyttäminen

Sulje xref-putkikuva ennen reikävarausten lisäämistä Sewatek-työkalulla (Insert). Työkalu ei pysty lisäämään reikävarauksia, jos xref-kuva on jo valmiiksi auki.

Sewatek-työkalulla luotujen reikävarausten kopioiminen

Jos näitä reikävarauksia kopioidaan esim. kerroksesta toiseen, niin Sewatek-työkalun muokkaus (Edit) -toiminto ei toimi oikein. Tämä johtuu siitä, että kopioiduissa reikävarauksissa säilyy alkuperäiset putkimerkinnät, mutta niitä ei saada automaattisesti liitettyä vastaaviin uusiin putkiin. Eli reikävarauksia voi kopioida, mutta niitä ei voi muokata Edit-toiminnolla. Tämä on hyvä huomioida reikävarauksia kopioitaessa.

Asentaminen

Sewatek-työkalu sisältyy ’MagiCAD Connect for AutoCAD 2017-2021’ -asennuspakettiin.

Lataa asennuspaketti MagiCAD Download -portaalista (linkissä valmiina haku ´Sewatek´). Valitsee asennuspaketin, mikä on tarkoitettu käytettäväksi AutoCADin kanssa (MagiCAD Connect for Autocad XXXX-YYYY.exe, vuosiluvut muuttuvat päivitysten myötä).

Putkimääritykset (virheilmoitus)

Huom! Varmista, että virtausputkien määrittelyssä on käytetty hyväksyttyjä putkimateriaaleja. Sewatek-työkalu tukee tällä hetkellä Cu, Fe, FeZn, Comp ja PEX -merkinnöillä määriteltyjä putkia. Varmista, että Cu-, Fe ja Comp -putkisarjat on määritelty MagiCADin projektissa oikein, ks. ohje korjausten tekemisestä tämän sivun lopussa.

Ohje MagiCloud-verkkosivuilta

‍Sewatek-reikävaraustyökalun ohje (help.magicloud.com).

Opastusvideoita (Youtube)

1. Insert Sewatek Unit 2. Edit Sewatek Unit 3. View Sewatek Unit 4. Insert Sewatek Unit Text

Sewatek reikävaraustyökalun opastusvideot Youtubessa

Pikaohje

Avaa MagiCAD Connect -valintanauha (Ribbon).

Insert Unit

Lisää valittuihin virtausputkiin Sewatek-läpivientejä vastaavat pyöreät reikävaraukset ja liitä putkiryhmän reikävarauksiin Sewatek-putkimerkinnät

Lisää Sewatek-läpiviennit seuraavasti:

 1. Sulje käytettävä xref-putkikuva.
 2. Käynnistä toiminto painamalla Insert Unit -painiketta.
 3. Määritä rakenteen paksuus valitsemalla seinästä tai välipohjasta kaksi pistettä.
 4. Valitse läpivientiryhmään kuuluvat putket joko yksitellen Shift-painike pohjassa tai hiirellä rajaamalla oikealta vasemmalle. Varmista, että vain putket tulevat valituiksi. Paina ENTER.
  Huom! Jos putket ovat erillisessä putkikuvassa, niin valitse xref-toiminto ennen putkien valitsemista (kuva alla). Varmista ennen Insert Unit -työkalun käyttöä, että xref-putkikuva on suljettuina.
 5. Ohjelma tarkistaa valittujen putkien asettelun. Jos putket eivät ole tasavälein (sama K-mitta), ohjelma antaa virheilmoituksen. Jos putket ovat tasavälein, mutta eivät Sewatekien mukaisella keskeltä keskelle -etäisyydellä, saat ilmoituksen ja samalla tiedot hyväksyttävistä putkien etäisyyksistä. Palaa piirustukseen painamalla OK. Muuta putkien etäisyyksiä ja suorita toiminto uudelleen.
 6. Tarkista tiedot valintaikkunassa. Määritä läpiviennin tyyppi ja tarkenna tarvittaessa K-mittaa ja rakenteen paksuutta. Paina Insert-painiketta
 7. Ohjelma lisää valittuihin putkiin reikävaraukset. Putkisarjan ensimmäinen reikävaraus pitää sisällään Note-kentässä koko putkisarjan Sewatek-koodin, muiden reikävarausten Note-kentässä on tietona vain Sewatek.
Valitse Xref-toiminto ennen putkien valitsemista erillisestä putkikuvasta.
Huom! Tarkista rakenteen paksuuden oikeellisuus toimintoa tehdessä.

Edit Unit

Muokkaa reikävarausta muutamatta sen tunnistetietoja. Voit päivittää putkiryhmän reikävaraukset vastamaan muuttunutta tilannetta, jossa seinän paksuus, putkien koko, paikka tai määrä ovat muuttuneet. Huomaa, että Edit-toimintoa ei voi käyttää jos reikävaraus on kopioituna muualta mallista.

 1. Käynnistä toiminto valitsemalla ”Edit Unit” -painike
 2. Määritä rakenteen paksuus valitsemalla seinästä tai välipohjasta kaksi pistettä kuten Insert toiminnossa. Voit ohittaa tämän toiminnon painamalla ESC, jos rakenteen vahvuudessa ei ole tullut muutoksia.
 3. Valitse kaikki muokattavan putkiryhmän reikävaraukset joko yksitellen Shift-painike pohjassa tai hiirellä rajaamalla. Varmista, että vain reikävaraukset tulevat valituiksi. Paina ENTER.
  • Virheilmoitus! Alla oleva ilmoitus tulee tilanteessa, jossa yritetään muokata työkalun aikaisemmalla versiolla tehtyjä reikävarauksia. Muokkaaminen ei siis ole mahdollista, ellei reikävarauksia ole tehty MagiCAD Connect työkalun 1.2.2021 julkaistulla versiolla tai uudemmalla.
 4. Valintaikkuna avautuu näyttämään muuttuneet tiedot. Hyväksy tiedot painamalla Apply Changes.
 5. Muuttunut tilanne päivittyy piirustukseen.

  Edit toiminnon virheilmoitus, kun käsitellään työkalun vanhemmalla versiolla tehtyjä reikävarauksia

View Unit

Tarkastele valitun putkiryhmän Sewatek-läpivientitietoja

Add Unit Text

Lisää läpivientiryhmää vastaava Sewatek-merkintä piirustukseen

Bill of Materials

Luo yhteenvedon piirustuksen kaikista Sewatek-läpivienneistä, .csv-muodossa olevan tiedoston voi avata Exceliin.

Sähköläpiviennit

Huom! MagiCAD ei tue toistaiseksi kaapeliläpivientejä. Lue lisää käsin tehtävistä merkinnöistä.

Sewatek-reikävarauksen merkinnät

Tarkistettavat putkisarjamääritykset

Tarkista projektin putkimateriaalimerkinnät putkisarjojen Cu-, Fe-, Comp- ja FeZn osalta. Jotta Sewatek-työkalun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa, olisi seuraavien putkisarjonen tiedot hyvä tarkistaa.

 • Kupariputken materiaalimerkintä saattaa puuttua kohdasta Material – Code. Lisää merkinnäksi Cu.
 • Muuta Fe35-putkisarjan merkintä Material – Code merkintä Fe-merkinnäksi. Piirustuksissa Fe35 merkintä saatetaan tulkita 35 mm Fe-putkeksi. Fe35-merkinnän numero viittaa teräsputken laatuun.
 • Lisää uusi putkisarja tai muokkaa olemassa olevaa ja määritä sille muiden tietojen lisäksi materiaalikoodiksi
  • Komposiittiputki -> Comp
  • Sinkitty teräsputki -> FeZn

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.