Valmisläpiviennit – vaivaton tapa tehdä palokatko

Sewatek-valmisläpiviennit ovat palokatkoratkaisuja, joiden asentaminen on nopeaa ja vähätöistä. Toisinaan puhutaan esivalmiista läpivientikappaleista, sillä palokatko on valmis vasta, kun kaikki palokatkodetaljin vaatimat seikat on hoidettu kuntoon. Valmisläpivienneillä säästetään kuitenkin merkittävästi aikaa ja työvaiheita työmaalla, minkä lisäksi niiden hyödyntäminen on erityisen kätevää erilaisessa teollisessa tuotannossa, kuten elementti- ja moduulituotannossa. Osa Sewatekin valmisläpivienneistä toimii myös palo-osastoivina varauksina, mikä on käytännöllistä, jos työmaalla tarvitaan työaikaisia palokatkoja tai mikäli kohteessa halutaan varautua tuleviin läpivientitarpeisiin.

Sewatek-valmisläpiviennit valmistetaan tehtaallamme Askolassa. Yrityksellämme on jo verrattain pitkät perinteet massiivipuurakenteiden palokatkoista, sillä ensimmäiset polttokokeet CLT-rakenteissa teetettiin VTT Expert Servicesin palolaboratoriossa jo vuonna 2014.

Tehtaalla valmistettu läpivientikappale on tasalaatuinen ja mittatarkka. Valmisratkaisu on mahdollista asentaa ennen läpivietävää tekniikkaa, kun taas monet työmaaratkaisut on asennettava taloteknisten asennusten jälkeen. Tämä onkin keskeinen syy sille, minkä vuoksi valmisläpiviennit säästävät niin työaikaa kuin työvaiheitakin. Lue lisää teollisesti valmistettujen läpivientien eduista rakennushankkeen eri osapuolille.

Etsi itsellesi sopivin palokatkoratkaisu esimerkiksi tuotevalitsimemme avulla.

Tuotteet

Tutustu tarkemmin CLT-/LVL-rakenteisiin testattuihin valmisläpivienteihimme.