(v 2023.3 – 6.11.2023)

Työkalu Tekla Structures -ohjelmaan, jolla voidaan lisätä valittuun seinään Sewatek-läpiviennit. Connector tutkii valitussa seinässä olevien osien (parts) note-kentän tietoja. Kun kentästä löytyy Sewatek-läpivienteihin liittyvää tietoa, Connector automaattisesti lisää oikeanlaisen läpiviennin seinään.

Putkien keskeltä keskelle (c/c) -mitat tulisi olla tarkasti Sewatek-seinäläpivientien mukaisia (esim. S-sarjassa: 70, 100, 120, 160 mm).

Huom!

Koordinaatisto

LVI-suunnittelijan tekemä IFC-reikämalli olisi hyvä luoda oletusarvoisesti käyttäen globaalia koordinaatistoa, tällöin lisätyt Sewatekit tulevat samaan koordinaatistoon rakennesuunnittelijan globaalissa koordinaatistossa olevan Tekla-mallin kanssa. Projektin alkuvaiheessa tulee varmistaa käytettävä koordinaatisto. Erityistä huomiota vaaditaan jos suunnittelijat käyttävät toisistaan poikkeavia koordinaatistoja.

Sewatek Connector (Tekla) ei tiedä, jos käytössä on ollut jokin LVI-suunnittelijan käyttämä oma koordinaatisto. Connector lisää Sewatekit globaalin koordinaatiston mukaisesti. Koordinaatistojen välinen ero voidaan tarvittaessa korjata seinäkohtaisesti käyttämällä Sewatek Connectorin kiertokulmakorjausta.

Sewatek Connector päivitykset:

 • v 2023.3. (6.11.2023) Lisätty MagiCAD Note-kentän merkinnän tuki Connectoriin. Huom! Käytä ensisijaisesti json-merkintää. Manual systeem ei huomioi lukusuuntaa, eikä siinä ole virheentarkistuksia. Varmista läpivientisarjojen suunta, että tulevat seinään oikein päin. Esim. kiertovesiputken läpivienti on tyypillisesti eri kokoinen kuin kv- ja lv-putkien.
 • v 2023.2 (2.11.2023) Lisätty viantarkistuksen ohjetekstejä ja parannettu ohjelman vakautta.
 • v 2023.1 (11.4.2023) Lisätty kiertokulma optio. Jos koordinaatistoa on käännetty LVI-suunnittelijan toimesta.
 • v 2022.2 (6.7.2022) Korjattu tilanne, jossa MagiCad tekee Sewatek-merkintään (Json) ylimääräisen rivinvaihdon.
 • v 2022.1 (2.2.2022) Korjattu komposiittiputken tuki (Comp).
 • v 2022.0 (20.1.2022) Ohjelmaan lisätty virheilmoitukset (vain json-system) kun ohjelma ei näytä tekevän mitään. Tehty sähköläpivienteihin liittyviä korjauksia.
 • v 2021.3 (6.9.2021) Version tarkistuksen parannus
 • v 2021.2 (9.8.2021) Lisätty tuki uusille Sewatek-läpivientituotteille, joita on mahdollista lisätä tässä vaiheessa vain Cadmatic-suunnitteluohjelmalla. Uudet tuotteet: D2-läpivienti, Multiläpivienti, Läpivientiputki, mansetti, sekä sähköläpiviennit (json-merkintä).
 • v 2021.1 (4.2.2021) Työkaluun lisätty tuki MagiCADin Sewatek-työkalun Edit toiminnolle  (MagiCAD Connect 1.2.2021). Reikävarauksen tunnistetiedot eivät muutu kun siihen tehdään muutoksia työkaluun lisätyllä Edit-toiminnolla. Työkalun versionumero muutettu julkaisuvuosiperusteiseksi.
 • v 1.11 – (28.7.2020) Työkalun nimeämistä yhdenmukaistettu (Sewatek Connector), asentuminen Sewatek-kansioon, pääosa class 100, punaiset päädyt class 2, muut class 0, Huom! poista työkalun edellinen versio.
 • v 1.10 – (12.6.2020)  Lisätty sähkö- ja muoviläpivientien tuki (Punaiset päädyt). Version tarkistus.

Ohjelman lataaminen Tekla Warehousesta

Sewatek Connector ladattavissa Tekla Warehousesta (Sewatek).
(Huom! Työkalun asennus nimetty uudelleen, poista edellinen versio jos käytössäsi on Connectorin versio 1.10 tai sitä vanhempi.)

Ohjelman avaaminen

Sewatek Connector asentuu samaan Sewatek-ryhmään mahdollisesti sinne asennettujen Sewatek-komponenttien kanssa. Connector ei vaadi komponenttien asentamista, mutta niitä voidaan käyttää täydentämään Connectorilla käsiteltyjä reikävarauksia.

Ohjelman käyttöliittymä

Ohjelman versiosta 1.10. lähtien työkalussa ilmoitus uuden version julkaisemisesta.

Ohjelman käyttäminen

Lisää Sewatek-läpiviennit Tekla-piirustuksessa valitsemalla seinä, jossa on Hole Reservation Managerilla päivitetyt Sewatek-reikävaraukset.

 1. Päivitä Sewatek-reikävarauksen tiedot Hole Reservation Managerin Update-painikkeella. Älä käytä Hole-painiketta!
 2. Valitse seinä, jonka reikävarauksiin haluat Sewatek-läpiviennit lisätä. Ensimmäisessä reikävarauksen Note-kentässä tulisi olla läpivientien tiedoista Sewatek-koodaus ja muissa ryhmän reikävarauksissa vain Sewatek-merkintä.
 3. Paina Sewatek Connectorin ’Add Sewateks to selected panels’ -painiketta.

Add Sewateks to selected panels (json system)

CADMATIC
{”Sewatek”:{”Comment”:”Sewatek”,”Direction”:{”X”:0,”Y”:0,”Z”:1},”Hull”:”SK160[120]”,”Parts”:[”lv;Cu18″,”kv;Cu18″,”lvk;Cu15″,”L;Fe25″,”L;Fe25”]}}

MAGICAD
{”Hull”:”K70(100)”,”Direction”:{”X”:1.0,”Y”:0.0,”Z”:0.0},”Parts”:[”Cu18″,”Cu18″,”Cu12”]}

Add Sewateks to selected panels (manual system)

Luetaan Sewatek merkintä Note-kentästä. Käsin tehtävät reikävarauksen merkinät

Sewatek Cu18/18/15 Fe25/25, K160

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.