S-sarjan palokatkoläpivienti putkille ja kaapeleille

S-sarjan läpivientejä käytetään lähinnä väliseinissä, minkä vuoksi tuotetta kutsutaan usein seinäläpivienniksi. S-sarjan läpiviennit asennetaan rakenteeseen valuvaiheessa joko paikallavalutyömaalla tai elementtitehtaalla. Tällöin varauskoloja tai jälkitäyttöjä ei tarvita. Tuote on erityisen kätevä kiinnittää elementtitehtaalla valumuottiin magneetin avulla.

S-sarjan tuotteet

Tuoteperheestä löytyy ratkaisu metalli- ja komposiittiputkille sekä muoviputkille ja kaapeleille. Valikoima koostuu pääosin läpivientimoduuleista, joita voi joustavasti liittää toisiinsa erilaisiksi sarjoiksi. Tuote mitoitetaan läpivietävän talotekniikan mukaisesti ja toimitetaan pituudeltaan määrämittaisena. Paloluokka riippuu läpivietävästä tekniikasta, rakenteen paksuudesta sekä mahdollisista putkieristeistä, mutta on tyypillisesti EI 60 – EI 120.

Käyttö

Tuoteperheen yleisin käyttökohde löytyy asuinkerrostaloista huoneistojen ja porrashuoneen välisestä, tai huoneistojen välisistä seinistä. Sen keskeisiä etuja ovat tasavarma lopputulos sekä merkittävä työajan säästö, sillä valmisläpiviennin kanssa ei tarvita jälkivalua tai erillisiä palokatkotöitä. Jo valuvaiheessa asennettava ratkaisu edellyttää, että myös talotekniikka suunnitellaan varhaisessa vaiheessa.

Tuotteet

Tutustu tarkemmin S-sarjan tuotteisiin.

Kysy lisää