H-sarjan palokatkoläpiviennit välipohjiin

H-sarjan läpivienteihin kutsutaan usein holviläpivienneiksi, sillä niiden käyttötarkoituksena on putkien tai kaapeleiden vieminen välipohjan eli holvin läpi. Tuote on tarkoitettu betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. Kun tuote asennetaan jo ennen valua, ei tarvetta varauskololle ja erilliselle jälkivalulle ole. Palokatko on valmis, kun putkituksen jälkeinen akryylitiivistys putken juureen on tehty sekä muista tuotteen hyväksynnän mukaisen asennustavan seikoista on huolehdittu.

H-sarjan palokatkot

Sarjasta löytyy malli lämpöjohtonousupareille ontelolaatta-, paikallavalu- ja kuorilaattavälipohjiin sekä kahdenmallisia yksittäisiä läpivientejä, jotka soveltuvat myös muoviputkien ja kaapeleiden palokatkoiksi. Tuote valitaan läpivietävän tekniikan mukaisesti ja toimitetaan pituudeltaan määrämittaisena. Paloluokka vaihtelee välillä EI 60 – EI 120 riippuen läpivietävästä tekniikasta, rakenteen paksuudesta sekä mahdollisista putkieristeistä.

Läpiviennit metalli- ja komposiittiputkille
Läpiviennit muoviputkille ja kaapeleille

Käyttö

H-sarjan yleisin käyttötarkoitus on lämpöjohtonousujen läpivientinä. Sitä tarkoitusta palvelee tuotteiden HO, HP ja HK sisältämät kaksi Sewatek-läpivientiputkea 70 millimetrin keskeltä keskelle -jaolla. Lisäksi H-sarjan asennustuet on mitoitettu siten, että nousulinjalle tyypillinen 45 mm etäisyys seinästä onnistuu. Yksittäiset toisiinsa liitettävät läpivientimoduulit mahdollistavat puolestaan useita k-mittavaihtoehtoja putkien välille ja soveltuvat siten suuremmillekin putkille. Tällä hetkellä sarjasta löytyy ratkaisu aina 90 mm virtausputkikokoon asti. H2-läpivienteihin voidaan valmistusvaiheessa lisätä paisuva palonauha, mikä mahdollistaa läpivientien käyttämisen myös muoviputkien ja kaapelien läpivientinä.

Tilausvaiheessa tulee huomioida välipohjarakenteen lisäksi läpivienniltä vaadittava pituus sekä läpivietävän talotekniikan ulkohalkaisija ja materiaali.

Kysy lisää