Palokatkosuunnittelu

Palokatkosuunnitelma

Sewatek Oy ei laadi palokatkosuunnitelmia, mutta tukee suunnittelemista omalla osaamisellaan kattavasti. Palokatkosuunnitelma on ennen kohteen toteutusta laadittava erityissuunnitelma, joka laaditaan toteutussuunnitteluvaiheessa kohteen palo-osastointivaatimusten mukaisesti. Suunnitelma viimeistellään muiden erityissuunnitelmien (esim. palo- ja lvis-suunnitelmien) jälkeen. Vaatimus palokatkosuunnitelmasta voi olla mainintana jo rakennusluvan ehdoissa, ja käytännössä kaikissa uudisrakennuksissa sekä merkittävissä korjausrakennushankkeissa edellytetään viranomaisen asiatarkastettua (leimaamaa) palokatkosuunnitelmaa.

Palokatkosuunnitelman laatijan pätevyysvaatimukset vaihtelevat suunnittelun vaativuuden tai tilaajan ja paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaisen vaatimusten mukaan.
Esimerkiksi RIL:n ohje (270-2018) toteaa, että palokatkosuunnittelussa voidaan soveltaa yleisiä erityissuunnittelun periaatteita siten, mitä mm. MRL:ssä, valtioneuvoston asetuksissa ja ympäristöministeriön ohjeissa on määritelty erityissuunnittelun vaativuuden luokituksesta ja erityissuunnittelijan kelpoisuudesta.

Palokatkosuunnitelma sisältää työselostuksen ja piirustukset. Yleensä tämä tarkoittaa:

  • Työselostuksena toimivaa tekstiosaa
  • Arkkitehdin pohjapiirustukseen laadittua sijaintikaaviota palokatkotyyppien sijainnista
  • Käytettävien palokatkoratkaisujen detaljipiirustuksia

→ palokatkosuunnitelmassa yksilöidään käytettävät palokatkoratkaisut ja –tuotteet

Palokatkosuunnitelman lisäksi palokatkourakoitsija laatii oman Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmansa, joka perustuu palokatkosuunnitelmaan.

Tuotekelpoisuus

Ratkaisujen ja tuotteiden tulee täyttää palokatkotuotteille asetetut vaatimukset. Käytännössä tuotekelpoisuus voidaan tällä hetkellä osoittaa

  • ETA-arvioinnilla ja CE-merkinnällä
  • rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.

Yksinkertaisin vaihtoehto on valita ETA-arvioitu ja CE-merkitty ratkaisu/tuote, mutta aina tulee varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Sewatek ja palokatkosuunnittelu

Sewatek Oy ei laadi palokatkosuunnitelmia, mutta tukee suunnittelemista omalla osaamisellaan kattavasti. Lisäksi kauttamme löytyy yhteystietoja palokatkosuunnittelijoihin. Tarjoamme palokatkosuunnitteluun kattavan tuotedetaljikirjaston niin pdf- kuin dwg-muodossa. Laadukas palokatkosuunnitelma on laadittu kohdekohtaisesti huomioiden kohteen todelliset rakenteet ja olosuhteet, mutta suunnittelussa voi hyödyntää tuotedetaljikirjaston vakiodetaljeja sekä valmiita muokattavia tekstipohjia.

Ohjeita palokatkosuunnitteluun

Palokatkosuunnitteluun löytyy kasvavassa määrin ohjeita ja apuvälineitä. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset saattavat jakaa jokinlaista ohjeistusta esimerkiksi verkkosivuillaan, mutta syventävää tietoutta löytyy esimerkiksi:

  • Suomen Palokatkoyhdistyksen maksuttomasta palokatko-oppaasta
  • Suomen Rakennusinsinöörien liiton kattavasta ohjekirjasta RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.