Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma on ennen kohteen toteutusta laadittava erityissuunnitelma, joka laaditaan toteutussuunnitteluvaiheessa kohteen palo-osastointivaatimusten mukaisesti. Suunnitelma viimeistellään muiden erityissuunnitelmien (esim. palo- ja lvis-suunnitelmien) jälkeen. Vaatimus palokatkosuunnitelmasta voi olla mainintana jo rakennusluvan ehdoissa, ja käytännössä kaikissa uudisrakennuksissa sekä merkittävissä korjausrakennushankkeissa edellytetään viranomaisen asiatarkastettua (leimaamaa) palokatkosuunnitelmaa.

Palokatkosuunnitelma sisältää työselostuksen ja piirustukset. Yleensä tämä tarkoittaa
– Työselostuksena toimivaa tekstiosaa
– Sijaintikaaviota palokatkotyyppien sijainnista
– Käytettävien palokatkoratkaisujen detaljipiirustuksia
→ palokatkosuunnitelmassa yksilöidään käytettävät palokatkoratkaisut ja –tuotteet

Ratkaisujen ja tuotteiden tulee olla tuotekelpoisia. Käytännössä tuotekelpoisuus voidaan tällä hetkellä osoittaa a) ETA-arvioinnilla ja CE-merkinnällä b) rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella.
Yksinkertaisin vaihtoehto on valita ETA-arvioitu ja CE-merkitty ratkaisu/tuote, mutta tällöinkin tulee aina varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Palokatkosuunnitelman lisäksi palokatkourakoitsija laatii oman Toteutus- ja laadunvalvontasuunnitelmansa, joka perustuu palokatkosuunnitelmaan.

Sewatek tarjoaa palokatkosuunnitteluun kattavan tuotedetaljikirjaston niin pdf- kuin dwg-muodossa. Lisäksi löydät sivustoltamme esimerkkipohjan palokatkosuunnitelman työselostukselle (Word). Laadukas palokatkosuunnitelma on laadittu kohdekohtaisesti huomioiden kohteen todelliset rakenteet ja olosuhteet, mutta suunnittelussa voi hyödyntää tuotedetaljikirjaston vakiodetaljeja sekä valmiita muokattavia tekstipohjia.

Ohjeita palokatkosuunnitteluun

Palokatkosuunnitteluun löytyy kasvavassa määrin ohjeita ja apuvälineitä. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset saattavat jakaa jokinlaista ohjeistusta esimerkiksi verkkosivuillaan, mutta syventävää tietoutta löytyy esimerkiksi
– Suomen Palokatkoyhdistyksen maksuttomasta palokatko-oppaasta
– Suomen Rakennusinsinöörien liiton kattavasta ohjekirjasta RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto

Dokument

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.