Brandtätningar ger kostnadseffektivitet och nytänkande vid renoveringar

Vid renoveringar och stambyten krävs det snabbhet, flexibilitet och även kreativitet baserad på erfarenhet, så att brandtätningarna kan utföras enligt bestämmelserna och kostnadseffektivt, samtidigt som man tar hänsyn till andra arbetsmoment i projektet.

Trygga och kreativa lösningar

Våra brandsäkra genomföringar är högklassiga, säkra och kostnadseffektiva lösningar också för ROT (Renoveringar, Ombyggnader och Tillbyggnader). Våra genomföringar fungerar som brandtätningar och minskar därför arbetsbehovet avsevärt och gör de olika arbetsmomenten mindre beroende av varandra. I vårt breda produktutbud finns lösningar för olika slags arbetsplatser och projekt med varierande behov som vi snabbt kan reagera på. Alla produkterna är ETA-bedömda och CE-märkta.

Vi på Sewatek har alltid tänkt att det borde inte vara besvärligt att utföra brandtätningar. Därför har vi utvecklat tidsbesparande genomföringslösningar som är enkla att installera. När man sparar tid och arbetsskede sparar man också pengar.

Sewatek som samarbetspartner

Vi vill vara mer än bara en leverantör. Vi vill förstå dina behov för att vi kan utveckla oss att betjäna dig bättre. Vi ger råd om installation av våra produkter och erbjuder vårt fulla stöd så vi kan snabba upp ditt projekt och ta det i mål smidigare och effektivare.

Kontakta oss