FAQ

Vad är Sewatek-genomföringar avsedda för?

Sewatek-färdiggenomföringar fungerar som brandgenomföringar för rör och kablar utan behov av särskild brandtätning. I tillägg till detta har vi olika brandtätningsprodukter som kan installeras efteråt.

Är Sewatek-genomföringarna godkända?

De produkter som vi tillverkar och säljer är ETA-bedömda. Kom ändå alltid ihåg att kolla brandklasserna för varje rör och kabel samt konstruktionerna.

Är Sewatek-genomföringarna CE-märkta?

De är CE-märkta fastän brandavskiljningsprodukter egentligen inte behöver vara det.

Vem får installera Sewatek-genomföringar?

Det finns inga egentliga kompetenskrav. Den som installerar borde vara omsorgsfull och insatt i anvisningarna. Sewatek arrangerar gärna utbildningar för montörer. Kunskapsbehov varierar också enligt installationssituation. En färdig-genomföring på fabriken är en annan sak än slutarbete och dokumentation på bygget.

Kan en Sewatek-genomföring fatta eld?

De flesta av våra produktdelar kan säkert fatta eld eller åtminstone smälta, men det hindrar inte våra produkter från att fungera som brandavskiljning. I en brand hinner våra produkter i alla fall inte bli så förstörda under den tid de ska hålla enligt brandklassen att de skulle ge efter. Vid eldprov har brandklassen nästan aldrig begränsats av en genomförings hållbarhet i sig – problemet har oftast varit att strömningsröret eller kabeln som förts igenom har blivit för heta.

Har Sewatek genomföringar för skyddsrum?

Javisst, men Sewatek-produkterna har inte testats eller godkänts för detta ändamål. Vi förmedlar Roxtec-genomföringar som passar t. ex. för skyddsrum.

Ska Sewatek-färdiggenomföringar tätas med brandmassa?

Separat brandtätning behövs inte. Akrylmassa räcker för att eftertäta roten av strömningsröret eller kabeln. Med eftertätning undviker man att lukt och ljud går igenom, det lönar sig alltså absolut att eftertäta båda ändarna av en genomföring.

Kan man lämna en Sewatek-genomföring i konstruktionen som en ursparning för framtidens behov?

Det kan man, men det finns skillnader mellan olika produkter. Fråga gärna oss eller läs mer om produkter.

Kan man använda Sewatek-produkter i Svanenmärkta hus?

Ja, det kan man göra. Alla Sewatek-färdiggenomföringar är listade i Svanens Husproduktportal

Vilken AMA-kod gäller brandtätningsprodukter?

ZCS.2

Jag är inte säker på om era basprodukter lämpar sig för mitt behov. Är det möjligt att göra någon sorts variationer av dem?

Ring eller skicka ett meddelande, så kollar vi läget. Under årens lopp har vi levererat genomföringar till många ställen där man underligt nog egentligen inte alltid ens har behövt någon brandavskiljning. Dessutom är det ofta möjligt att bearbeta stommar i basprodukter utan att produkternas godkännanden eller brandklasser förändras av det.

Brandtätningar för byggande – brett produktsortiment och skräddasydda brandtätningslösningar för byggande

Tjänster & produkter – Se upp vårt produktsortiment och hur vi kan hjälpa dig

För vem?

Kolla hur vi kan erbjuda er precis de brandtätningslösningarna som ni behöver.

Paloturvalliseen rakentamiseen
Korjausrakentaminen
Valmisosarakentaminen