Specialgenomföringar (Roxtec)

I tillägg till våra egna Sewatek-genomföringar säljer vi svenska Roxtec-genomföringar som är avsiktade till krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är till exempel vattentäta och är som bäst i omständigheter, i vilka genomföringsbehov varierar ofta. Sewatek lagrar runda ramar som passar till ett borrat hål eller en hylsa.

Genomföring för skyddsrum

Man använder Roxtec-genomföringar mycket t.ex. i industribyggande och sjöfartsindustri, men vi är fokuserade på bostadsbyggandet. Sewatek lagrar runda ramar som passar till ett borrat hål eller en hylsa t.ex. för skyddsrum eller underjordiska väggar.

Genomföringar är enkla att installera och man behöver inga gjutnigar eller fogmassor. Idén är att man borrar ett hål som har rätt dimension för utvalda Roxtec-genomföringen.

Användning av vissa Roxtec-genomföringar

ProduktBrandtätningFör skyddsrumUnder jordenFör enskild rör/kabelFör flera rör/kablar
Rxx(x)(x)x
RSxx(x)x
R UGx(x)x
RS UGxx

Produkter

Läs mer om specialgenomföringar

Kontakta oss