Övergångsmanschett i Sewatek C-serien

En särskild lösning för övergången från metall- till plaströr

  • Kan fästas runt metallrör om inte kan fästas i konstruktion
  • Man slipper att bygga en gipsskivlåda omkring övergången
  • Brandklass EI 90 – EI 120 (kolla också isoleringskrav på metallrör)
  • Testad både lodrätt och vågrätt

Brandmanschetter för övergången från metall till plast

Produkten är utvecklat för situationen när man måste koppla metallrör och plaströr ihop. Behovet är vanligast i ett ROT-projekt där man delvis sparar gamla avloppsrör av gjutjärn och delvis ersätter dem med plaströr. Den traditionella lösningen har varit att bygga en gipsskivlåda omkring övergången och att fästa vanliga brandstrypare i gipsskivor. Med hjälp av Övergångsmanschett sparar man alltså både tid och utrymme.

Beaktas vid installering att
– övergångsmanschett ligger på plaströr men precis efter kopplingen
– det finns tillräckligt rakt rör vid övergången (kan inte installeras på kurvan)
– brandtätning vid konstruktion måste ta i hänsyn separat. Oftast blir det t.ex. krav för rörisolering

Övergångsmanschetter från gjutjärn till plast

Manschetter C 50x, C 75x, C 110x, C 130x och C 160x passar för kopplingar av metall- (t.ex. gjutjärn) och plaströr. Manschetter kan fästas på gjutjärnsrör alltså installering är möjligt fast man inte kan fästa manschetter i konstruktionen.

Övergångsmanschett för övergångskoppling av mufflösa avloppsrör

Produkt
Genomförade rör
C 50x
50 mm
C 75x
75 mm
C 110x
110 mm
C 130x
110 mm (Muff)
C 160x
160 mm

Titta på en animation om installation:

Teknisk information

ETA-bedömning
20/0260
Brandklass
EI 90 - 120 (U/U eller U/C). När man granskar brandklass för helheten måste man beakta själva konstruktionen
Färg
grå
Lufttäthet
brandtätningen försäkras vid konstruktionen enligt passlig detaljritning för konstruktion och genomgåendet rör
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, listad i Svanens Husproduktportal

Fråga för mer information