H-serien för håldäck (HDF)

H-Seriens genomföring för håldäcksbjälklag består av två Sewatek-genomföringsrör samt övre och nedre installeringsstöd. Produkten är avsedd speciellt för värmeledningar.

  • installeras innan gjutning på byggplats
  • inget behov för ursparningar och eftergjutningar
  • lätt att fästa på form/håldäcksyta

Brandtätning för håldäck (HDF)

Genomföringen för bjälklag av hålplattor installeras i plattornas kantremsa (mellan ytterväggen och plattan) före gjutning. Produkten är dimensionerad så att dess stöd passar i kantremsans område och standardiserar c/c-måttet (obs. 70 mm enligt den finska praxisen) av rör och avståndet från yttervägg.

Om man drar rör igenom själva håldäck-plattan där är tomt, måste man gjuta någon slags genomföring på sin plats. Oftast någon annan produkt i H-serien eller Genomföringsrör fungerar bättre.

Genomföringarna levereras i paket med Sewatek-genomföringsrör som är kapade i önskad längd och har pluggar i varje ända. I paketen finns även övre stöd och nedre stöd som ska hålla genomföringarna på plats.

Alla längder är möjliga, vi lagrar längden 395 mm.

Ala-, väli- ja ylätuki

Nedre stöd, mellanstöd och övre stöd

Vi rekommenderar att man installerar det nedre stödet med aluminiumspikar om kantremsans bredd och andra egenskaper tillåter detta.

I avsnittet Dokument att ladda ner finns installeringsanvisningen samt detaljritningar.

Se installeringsvideo

Tillämpningar

Mellanstöd t.ex. vid användning av plattbärlag (H-serien för plattbärlag fungerar bättre)

I stället för eller förutom ett övre stöd kan vi leverera ett mellanstöd som i stället för den blåa gummipluggen i ändan av röret tätnar i själva genomföringsröret.

Gemonföringar för större rör

Över Ø40 mm värmerör kan vi i stället för HDF-stöd leverera HM-genomföringsmoduler eller H2-genomföringar.

Produktinformation

Mer information om genomförings- / rörmärkning kan läsas från stöd för konstruktörer -sidan.
Genomföringen dimensioneras så att gummipluggen möjliggör avkortningen av genomföringen till rätt längd.

 

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek minst 240 mm
Genomgående rör
Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70 mm, rördimension max 43 mm
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120.
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanenmärke

Fråga för mer information