Multigenomföring i massivträ

Multigenomföring kan installeras i ett borrhål både i massivträvägg och -bjälklag

  • Utrymmes- och kostnadseffektivt val för plastavlopp och kabelbuntar
  • Testad också med olika ljuddämpande avloppsrör
  • Tre produktstorlekar för rör Ø50, 75 och 110 mm

Multigenomföring för avloppsrör och kabelbuntar

Sewatek Multigenomföringar är brandtäta genomföringar som kan antingen installeras i ett borrhål (eller gjutas in). Det finns tre olika produktstorlekar som passar till 50, 75 eller 110 mm avlopp. Kabelbuntar ska dras igenom genomföringen i skyddsrör med passande ytterdiameter. Produkten är testad omfattande med olika ljuddämpande avloppsrör samt max. 100 mm kabelbuntar.

Multigenomföringen installeras in i konstruktionen och besparar således utrymme mellan bjälklaget och undertaket i jämförelse med brandmanschetter och -tejp.

Godkännande

Produktens brandklass varierar enligt tekniken mellan EI 45 och EI 90. Mer detaljerad information om brandklasserna hittar man från våra detaljritningar. Med produkten fås även en bra ljud- och lufttäthet.

Efterjobb

Efter montering räcker kittning av avloppsrörs rot med akrylmassa, och därför kan till exempel en VVS-installatör ta hand om hela genomföringsmonteringen från början till slut.

Teknisk data

Färdiga genomföringsbilder och markeringsdetaljer finns genom att tillägga dem via gratis ProdLib-biblioteket.

Genomföring D80/D105/D140

  • Ett avloppsrör av 50 mm behöver genomföringen D80 som kräver ett hål av 80 mm.
  • Ett avloppsrör av 75 mm behöver genomföringen D105 som kräver ett hål av 105 mm.
  • Ett avloppsrör av 110 mm behöver genomföringen D140 som kräver ett hål av 140 mm.

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Massivt trä (CLT/LVL ), tjocklek av massivt trä minst 100 mm
Genomgående teknik
Avloppsrör av plast (eller gjutjärn) Ø50, 75 eller 110 mm. Kabelbunt max. 66 mm i elrör (t.ex. avloppsrör)
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
EI 45 - EI 90 i träkonstruktionen
Luftljudsisolering
Påverkning < -2 dB
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information