D2-serien i konstruktioner av massivträ

Brandgenomföringar i serien D2 består av Sewatek-genomföringsrör samt ändstycken med svällande brandband. Produkten lämpar sig till massivträkonstruktioner liksom KL-trä och Fanerträ.

  • enkelt att installeras t.ex. på modulhusfabriken
  • fungerar också som reservation samt brandtätning inom byggnadstid
  • för olika typ av rör och kablar, t.ex. plaströr- och kabelbuntar
  • utrymmeseffektiv färdiggenomföring för brandtätning

D2-seriens brandgenomföring för rör och kablar

En D2-genomföring är en färdig-lösning för att utföra en brandtätning för olika typ av rör och kablar. Produkten installeras innan rör samt kablar och tätas till slut med vanlig akrylmassa eller med Sewatek-gummiflänsar som säljs separat. Produkten fästas med skruv.

D2-serien

Produkt
Installeringshål
Genomgående rör / kabel  ytterdiameter
Flänsens ytter- / innerdiameter
Vikningsspår avstånd
D2-40
40 - 45 mm
10 - 22 mm
83 / 30 mm
21 mm
D2-60
60 - 65 mm
23 - 40 mm
102 / 47 mm
33 mm
D2-75
75 - 80 mm
32 - 54 mm
126,5 / 62 mm
39 mm
D2-90
90 - 95 mm
44 - 64 mm
143 / 70 mm
47 mm

 

Teknisk information

Lämpliga konstruktioner
KL-trä, Fanerträ 100 mm (eller tunnare med gipsskivyta)
ETA-bedömning
ETA-12/0045
Genomgående teknik
Plaströr (också rör i rör), kablar, metal- och kompositrör
Brandklass
Varierar enligt genomgående rör/kablar mellan EI 30 och EI 90 i massivträkonstruktioner
Luftljudsisolering
Påverkning < -2 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,00 l/min
Produktstorlekar
D2-40; D2-60; D2-75 och D2-90
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med miljömärke Svanen

Fråga för mer information