S-serien för metal- och AluPex-rör

Sewatek S-serien är ett enkelt och smidigt sätt att gjuta genomföringar in i väggar innan man drar rör eller kabel igenom. För metal- och kompositrör (AluPex) består produkten av Sewatek-genomföringsrör och installationsramar. Olika ramar möjliggör följande c/c-avstånd för rör 70 mm, 100 mm, 120 mm och 160 mm.

  • S-seriens genomföring påverkar väggens bärbarhet betydligt mindre än en stor ursprarning
  • Inget behov för ursparningar eller efterfyllningar
  • Brandtätningar av jämn och högklassig kvalité

S-serien för metal- och AluPex-rör

När en genomföring monteras redan i väggens gjutningsskede sparar man senare mycket tid och kostnader på bygget.

Sewatek-rörgenomföringar för väggar är flexibla och gör det möjligt att bygga olika genomföringsserier beroende på strömningsrören. För det mesta bör man dock fatta beslut vid beställning, och därför är det då som vi behöver noggranna uppgifter om rör och konstruktion.

  • Genomföringens längd (konstruktionens tjocklek) 100-1000 mm
  • Röret som ska genomföras 8 – 90 mm
  • Eventuella röravstånd från mitten till mitten 70, 100, 120 eller 160 mm (evt. begränsningar pga. rörstorlek)
  • Monteras på elementfabriken eller bygget
  • Brandklasser beroende på strömningsröret EI 30 – EI 120
  • Till slut räcker det att man sätter fast brandavskiljningsdekalen och tätar strömningsrörets rot med vanlig akrylmassa.

Planering och mängdberäkning

Detaljbilden och markeringsanvisningarna finns i våra Nedladdningsbara filer. För att veta vilka genomföringar som behövs behöver vi veta konstruktionstjockleken, vilka rör som ska genomföras (material och storlek) samt de rörs mått från mitten till mitten som ska monteras i rörgruppen. När uppgifterna redan finns i hål- och elementritningar är det lättast att beräkna mängden med dessa dokument. Värme- och vattenledningsritningar är ofta mindre användbara därför att det med dem är betydligt svårare att bedöma värme- och vattenledningars inbördes placering samt bl.a. c/c-mått mellan olika rör.

Produkt- och måttinformation

Produkten består av Sewatek-genomföringsröret och dess återvinningsbara ABS-plast installationsram.
Ramar finns i flera storlekar som möjliggör följande c/c-mått mellan rören 70 mm, 100 mm, 120 mm eller 160 mm.

Sewatek S-seriens K70 och K100 -modulgenomföringens mätdata

Sewatek S-seriens K120 och K160 -modulgenomföringens mätdata

Sewatek S-seriens K160-2R och K160-3R -genomföringens mätdata

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong: lättbetong, tegel (täthet minst 450 kg/m³, tjocklek minst 100 mm)
Genomgående rör
Metal- och kompositrör Ø10-89 mm. Kolla alltid detaljritningar.
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, M1-emissionsklassificering, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information