Viktiga begrepp inom passivt brandskydd

Med brandtätningsprodukter får man genomföringar att uppfylla krav på brandklass. 

Brandklass

Brandklassen beskriver hur många minuter en byggnad tål brand. Det avgörande är tätheten (E) och isoleringsförmågan (I). Till exempel brandklasskravet EI60 betyder att en konstruktion ska hålla sig tät och isolera mot hetta i 60 minuter. Brandklasskravet bestäms i ritningstadiet enligt byggregler.

Brandcell

En brandcell är ett brandisolerat utrymme som tål brand i minst den tid som bestäms av brandklassen. Till exempel i ett flervåningshus utgör varje lägenhet en egen brandcell. När man till exempel drar kablar eller rör igenom en vägg från en brandcell till en annan, bör man täta genomföringar så att de motsvarar väggens brandklass. Ett sådant genomföringsställe måste alltså ha brandtätning.

Brandtätning

Brandtätning gör att genomföringen får en brandklass som motsvarar konstruktionens brandklass. Det finns olika typ av brandtätningsprodukter från färdig-brandgenomföringar till fogmassor samt brandstryparen. Viktigast är att alltid kolla detaljritningar för brandtätningslösningen och försäkra att man väljer ett rätt produkt och installerar det enligt instruktioner.

Brandtätningar för byggande – brett produktsortiment och skräddasydda brandtätningslösningar för byggande

Tjänster & produkter – Se upp vårt produktsortiment och hur vi kan hjälpa dig

För vem?

Kolla hur vi kan erbjuda er precis de brandtätningslösningarna som ni behöver.

Paloturvalliseen rakentamiseen
Korjausrakentaminen
Valmisosarakentaminen