Fördelar med Sewatek-genomföringar

En industriell brandavskiljande genomföring innebär è flertalet fördelar för alla inblandade parter i bygget. I det följande presenteras några allmänna fördelar. En industriell genomföring sparar möda, tid och framför allt pengar. Alla Sewatek genomföringarnas egenskaper är definierade och spårbara. Produkterna har den europeiska tekniska bedömningen (ETA), och de är CE-märkta.

Möda

En industriell genomföring är lätt att i samband med formning installera i elementet eller i en konstruktion som ska gjutas på platsen, och den gör inte arbetsfasen mycket längre. Därefter blir det inga arbetsfaser innan man ska eftertäta med kitt (akrylkitt räcker).

Tid

På grund av det ovannämnda sparar industriell genomföring mycket tid under hela byggprojektet. Tidsbesparingen beror på att genomföringen är färdig ända till rörläggningen och fungerar som en brandavskiljning. Man behöver alltså inte reservera separat tid för eftergjutning, installering av brandavskiljning och rörläggning i rätt ordning.

Pengar

Våra kunder i betongindustrin har beräknat att en färdig genomföring blir billigare än ursparing redan vid tillverkning av element. Så torde det också vara på byggen, och när de andra arbetsfaserna, materialen för eftergjutning och brandavskiljningstillbehöret inte behövs, då sparar man en stor penningsumma.

Konstruktionsmässiga fördelar

En industriell genomföring tillåter en bättre armering än en ursparing gör, och armeringar kan ofta göras mellan genomföringsseriens rör. När en gjutkonstruktion är hålfri är den även starkare både under transport och som konstruktion. Det blir inte heller hårsprickor eller andra problem med eftergjutning.

Brett sortiment och snabba leveranser

Vi tillverkar genomföringar för vatten- och värmerör samt elledningar med olika dimensioner och alltid som måttbeställt arbete. Vår normala leveranstid är en vecka, men vi kan ofta göra det snabbare. 

Speciella fördelar för byggfirman

Arbetsbelastningen blir mindre av den anledningen att en industriell genomföring inte behöver någon form av eftergjutning. Samtidigt blir man av med den tidsförlust som eftergjutning innebär och det blir mindre koordinering av olika arbetsfaser. Som efterarbete behöver man endast akrylkitta roten av strömningsröret för att uppnå bättre ljudisolering och en tätare genomföring under normala förhållanden (när hettan från en brand inte får genomföringen att svälla ihop).

Speciella fördelar för väggelementfabriken

En industriell genomföring är lätt att installera, och med den får elementet en högre förädlingsgrad. Det går lättast att sätta en genomföring på plats både i en bords- och värmeelementsform med magneter som du kan köpa t.ex. hos oss. En armering kan genomföras med större frihet än vid användning av vanlig ursparing därför att man i många fall kan göra armeringen mellan genomföringsseriens rör. På så sätt blir elementet inte mycket svagare vid genomföringen. Ifall det blir planändringar så sent som efter elementgjutningen är Sewateks saneringsgenomföring en lätt och kostnadseffektiv lösning.

Speciella fördelar för VVSE-sanering och diamantborrning

På ett saneringsbygge kan man i en existerande konstruktion använda Sewatek-saneringsgenomföringar som ska installeras i efterhand. De kan lätt installeras av en VVSE-installatör, en byggfirma eller en diamantborrare när man vill öka verksamhetens förädlingsgrad. Med hjälp av produkten kan man även säkerställa brandavskiljning under bygget, ifall diamantborrningen och VVS-installationerna ändå inte sker genast efter varandra. Som efterarbete behöver man endast akrylkitta roten av strömningsröret / kabeln.Sewatek-elgenomföringar som installerats redan i byggnadsfasen gör det möjligt att lämna extra ursparingar, och då blir det mycket lätt att i saneringsfasen sätta nya ledningar i en genomföring utan att förstöra annat i konstruktionen. Därför lönar det sig ofta att på en gång förbereda sig på kommande behov. Industriellt tillverkade genomföringar har inga andra konkurrenter än gamla arbetssätt. Allt annat än gamla vanor talar för en färdig genomföringsprodukt.

Brandtätningar för byggande – brett produktsortiment och skräddasydda brandtätningslösningar för byggande

Tjänster & produkter – Se upp vårt produktsortiment och hur vi kan hjälpa dig

För vem?

Kolla hur vi kan erbjuda er precis de brandtätningslösningarna som ni behöver.

Paloturvalliseen rakentamiseen
Korjausrakentaminen
Valmisosarakentaminen