Multigenomföring i betong

Multigenomföring kan installeras i ett borrhål eller gjutas in i konstruktionen.

  • Utrymmes- och kostnadseffektivt val för plastavlopp och kabelbuntar
  • Testad med olika ljuddämpande avloppsrör
  • Tre produktstorlekar till Ø50, 75 och 110 mm avloppsrör

Genomföring för plastavlopp och kabelbuntar

Sewatek Multigenomföringar är brandtäta genomföringar som kan antingen installeras i ett borrhål eller gjutas in i konstruktionen med avloppet. Det finns tre olika produktstorlekar som passar till 50, 75 eller 110mm avlopp. Kabelbuntar ska dras igenom genomföringen i skyddsrör med passande ytterdiameter. Produkten är testad omfattande med olika ljuddämpande avloppsrör samt max. 100mm kabelbuntar.

Multigenomföringen installeras in i konstruktionen och besparar således utrymme mellan bjälklaget och undertaket i jämförelse med brandmanschetter och -tejp. Om Multigenomföringen gjuts in i betongkonstruktionen med avloppet ska man använda massa med densitet min. 850 kg/m³.

Brandtätning plastavlopp

Produkten installeras i ett borrhål eller gjuts in i konstruktionen med avloppsröret. Multigenomföringar passar till 50, 75 och 110mm plast- och gjutjärnsrör, och är luft och ljudtäta tillsammans med rör i rättstorlek.

Speciellt i samband med stambyte har man då och då utmaningar att få tillräckligt utrymme till en avloppsmuff. Multigenomföring erbjuder en bra lösning till detta problem:

  • Produkten kan placeras in i konstruktionen (upp till 160 mm från konstruktionens nederkant)
  • Produkten kan kapas på sidan och böjas runt själva muffen
  • Vid behov kan produkten göras kortare då det kan placeras under golvbrunn även i det tunnare bjälklaget

Brandtätning kablar

Multigenomföring lämpar sig bra även till genomföring av större kabelbuntar. Multigenomföring monteras på plats innan eller i samband med kabeldragning och kablarna dras igenom genomföringen i ett skyddsrör. Detta möjliggör att multigenomföring kan installeras till gjutformen och gjutas på plats i samband med gjutning av bjälklaget eller schaktbotten. Luft- och ljudtäthet säkerställs med akrylfogning mellan kablar.

Brandklasser

Multigenomföring i betongkonstruktion har brandklass EI 90-EI 120 med plastavlopp och EI 45-EI 90 med kablar, beroende på konstruktionstjocklek och rör/kabel storlek. Mer information och detaljer finns i produktens detaljritningar.

Dimensioner

Produkt
Borrhålet
Strömningsrörets / ytterdiameter
Genomföring Diameter / Bredd
Monteringsflänsens  ytter- / innerdiameter
D80
80 mm
Avloppsrör ca 50 mm
78 mm / 70 mm
130 mm / 70 mm
D105
105 mm
Avloppsrör ca 75 mm
103 mm / 80 mm
160 mm / 100 mm
D140
140 mm
Avloppsrör ca 110 mm
138 mm / 80 mm
214 mm / 133 mm

Installationsvideor för Multigenomföring

 

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong-, lättbetong-, tegelvägg: densitet min. 450 kg/m³ och tjocklek min. 100 mm; Betongbjälklag: densitet min. 850 kg/m³ och tjocklek min. 150 mm
Genomgående rör eller kablar
Avloppsrör av plast (eller gjutjärn) Ø50, 75 eller 110mm. Testad med ljuddämpande avloppsrör: Uponor HTP, Uponor Decibel, Geberit Silent-Pro, Geberit Silent-dB20, Geberit Silent-PP, Poloplast Polo-Kal, Raupiano PLUS, Wavin SiTech+ och Wavin AS+. Kabelbuntar max. 100mm.
Luftljudsisolering
< 2dB, jämfört med konstruktionen utan genomföring.
Brandklass
EI 45-EI 120, beroende på konstruktionen och den genomgående tekniken
Miljömärkning
Kompatibel med miljömärket Svanen (halogenfri modell) Byggvarubedömning (halogenfri modell) SundaHus-bedömning (halogenfri modell)

Fråga för mer information