Kartläggning av behov

Förutom ett brett utbud av brandskyddsprodukter erbjuder vi också vår kompletta expertis för att stödja din framgång. Vi känner brandgenomföringarna, och som experter kan vi uppfylla dina behov på ett funktionellt och kostnadseffektivt sätt.

Vi är specialister för dig

I kartläggningen lär vi känna ditt projekt grundligt, så att vi kan erbjuda säkra och kostnadseffektiva lösningar. Vi känner produkterna, deras lämplighet till olika konstruktioner, och relaterade handlingar. Du får vår fulla expertis i bruk.

Kartläggningen ger besparingar

Syftet av kartläggningen är att hitta bästa sättet till ett brandsäkert byggande. I kartläggningen hittar vi det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att genomföra ditt projekt. Vår leverans skräddarsys alltid enligt kundens behov, så att vi kan hitta bäst lämpade produkter och leverans. Vi hjälper gärna, tveka inte att be hjälp av oss.

Ett verktyg för att underlätta produktval

Vi har en produktväljare som hjälper dig att välja den lämpligaste lösningen. Väljaren ger dig snabbt också de relevanta dokumenten du kanske behöver. Pröva på https://www.sewatek.se/produktvaljare/

Kontakta oss