Sewatek – specialist på brandtätning

Familjeägt företag

Sewatek är ett växande finländskt familjeägt företag som sedan 1989 har tillverkat olika produkter för VVSE-system. Fabriken ligger i Askola i södra Finland där företaget sysselsätter drygt 15 anställda. Sewatek levererar årligen olika brandgenomföringar till byggande av tusentals bostäder i Finland och Sverige. Sewatek samarbetar flitigt med olika aktörer inom byggbranschen och tillverkar produkter som ger kostnadseffektivitet och kvalitativ förbättring av genomföringar under olika skeden av byggande. I Sverige har Sewatek ett försäljningsbolag Sewatek Sverige AB.

Expert med fokusering

Vi började i S:t Michel i Finland. Då var företagets sortiment ganska omfattande, vi hade bl.a. schaktelement. År 2003 började vi koncentrera oss endast på tillverkning av brandavskiljande genomföringar. I och med det blev företaget betydligt mindre, men specialiseringen började så småningom förbättra verksamhetens lönsamhet. Det har givetvis haft betydelse att genomföringstekniken har utvecklats och att myndigheterna har fäst uppmärksamhet vid denna tidigare ofta försummade komponents säkerhetsegenskaper. Från och med 2015 har fabriken legat i Askola i Östra Nyland där företaget har bra utrymmen att växa ännu mer.

Sortimentet av genomföringsprodukter har sedermera utvidgats och några av de äldsta produkterna har genomgått väsentliga förändringar. Från den första tiden härstammar emellertid fortfarande Sewatek-genomföringsröret, den centrala komponenten i alla Sewatek-brandgenomföringar. Lång erfarenhet har gjort oss till experter inom passivt brandskydd.

Sortiment av produkter

Numera består vårt sortiment av produkter som vi själva tillverkar samt förmedlingsprodukter som kompletterar vårt urval av genomföringar och brandtätningsprodukter. Därför kan vi tillfredsställa de flesta behov av brandavskiljande genomföringar för byggnader, och sortimentet växer och utvecklas hela tiden. Alla våra produkter är noggrant undersökta och godkända.

Sewatek är ett flexibelt service- och tillverkningsföretag

Vår specialisering på säkerhetstekniska genomföringar samt vår egen tillverkning gör det möjligt att öka vårt specialkunnande samt att leverera varorna flexibelt och just när kunderna behöver dem på bygget. De flesta av våra produkter skräddarsys enligt de dimensioner som framgår av beställningen, och ändå är våra leveranstider mycket korta. Vi säljer fortfarande i huvudsak direkt fastän fler och fler återförsäljare har visat intresse för våra produkter.

Brandtätningar för olika ändamål

Kolla hur vi kan hjälpa dig hitta optimala lösningar för dina brandtätningsbehov.