Sewatek Genomföringsrör – Rörgenomföring

Sewatek-genomföringsrör väljs och tillverkas enligt rördimension och tjocklek av konstruktion. Produkten levereras enligt mått, men kan avkortas också på plats.

  • För metall- och alupex-rör i betongkonstruktioner
  • För borrat hål eller för större öppningar innan gjutning
  • Väldigt utrymmes- och kostnadseffektiv lösning i renoveringar

Rörgenomföring med Sewatek-genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör är en grund för många andra Sewatek-produkter, men också en brandtätningslösning i sig själv. Kontakta oss idag för hur detta rör kan hjälpa just dig!

Extra smart för metall och alupex

Genomföringsrör är en kostnads- och utrymmeseffektiv lösning för brandtätning av metall- och alupex-rör. Det sväller lite vid värme, men funktionaliteten baserar sig mest på täthet samt dålig förbränning när installerad in i betongkonstruktionen.

Installering

Man kan installera Genomföringsröret tillsammans med värme-/tappvattenrör eller som genomskuret också efter rörinstallationer. Om man vill fästa Genomföringsröret till exempel innan gjutning och rörarbete rekommenderar vi någon produktserie som innehåller stöd för Genomföringsröret (t. ex. H-serien, D2-serien elle S-serien). Vi rekommenderar att man alltid fogar teknikens rot för att försäkra lufttätheten i alla förhållanden. Man klara med vanlig elastisk fog som inte är brandklassad.

Flexibilitet för vägg & golv

Man kan gjuta omkring Genomföringsrör med de mesta gipsmassor och betong (täthet minst 850 kg/m3).

Användning

– i renoveringar både för borrat hål med rätt dimension samt vid gjutning
– i nybyggandet när man inte kan eller vill använda S- eller H-serien
– i olika badrumsmoduler och VVS-kassetter och schaktelement

Variationer av rörgenomföring

  • Genomföringsrör: installeras i ett borrhål eller gjuts på plats. Det är platseffektivt och enkelt att installera.
  • H-serien: installeras i bjälklag innan gjutning. H2-genomföringen kan även utrustas med expanderande brandtejp, så den lämpar sig för plaströr eller kablar.
  • D2-serien: Denna brandgenomföring för olika konstruktioner består av Sewatek-genomföringsrör och tillhörande ändpluggar. Produkten kan innehålla också svällande brandtejp.
  • S-serien : installeras in i betongväggar vid gjutning. S-seriens produkter innehåller Genomföringsrör samt ramar för installation.

Rördimensioner och de lämpliga Genomföringsrören

Installationsvideor för Genomsföringrör

Teknisk information

Produktdimensioner
Ø32, Ø40, Ø50, Ø60, Ø75, Ø90 och Ø125 mm
ETA-bedömning
CE-märkt enligt ETA-bedömningen 12/0045
Konstruktion
Vägg: Betong, lättbetong eller tegel (densitet min. 450 kg/m³, tjocklek min. 100 mm)Bjälklag: betong (densitet min. 850 kg/m³, tjocklek min. 150/200 mm)
Genomgående rör
Metall- och kompositrör Ø10-89 mm, se detaljritningar
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar beroende på genomgående rör och rörisoleringar, max. EI120
Luftljudsisolering Rw
Påverkning < -1 dB
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, listad i Svanens husproduktportal

Fråga för mer information