H-seriens genomföringsmodul

En brandgenomföring för olika typ av rör och kablar. Produkten består av Sewatek-genomföringsröret och dess installationsstödet av plåt.

  • Moduler kan kopplas ihop
  • Kan levereras enstaka eller som färdiga serier
  • Modellen med brandband är passande också för plaströr och kablar

Modulgenomföring för golv

Valvgenomföringen kan installeras på gjutformen. Under genomföringsmodulen finns ca. 55 mm utrymme för armering och eventuellt annat byggmaterial.

Genomföringsmodulen kan användas för t. ex. värmeledningsstigare eller vattenrör. Modulerna kan kopplas ihop. Modulgenomföringsstommarna har följande önskat mått mellan rör från mitten till mitten, 105, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm. Modulerna kan levereras färdigt ihopmonterade eller separat. Genomföringarna tillverkas enligt rördiameter och tjocklek av konstruktion. Gummipluggar i ändorna av Sewatek-genomföringsrör ger lite marginal för längden.

Användas oftast i schakt eller med stora värmerör.

Vi rekommenderar vid fastsättning av våra genomföringar att använda aluminiumspikar som fås via oss. Aluminiumspikarna har tre fördelar. De avlöser inte rostfläckar i gjutningen, man får dem lätt av vid behov samt de river inte sönder gjutformen som skruven.

Produktinformation

Produkten består av Sewatek-genomföringsröret och dess installationsstödet av plåt.
Stödet gör det möjligt att använda flera C/C-mått och kopplas flera moduler ihop.

Valvgenomföringsmodul HM160, flödesrör 10-22 mm

Rörens möjliga c/c-mått är 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130, 140, 150 tai 160 mm. Modulen för Ø10-22 mm flödesrör:

Valvgenomföringsmodul HM180, flödesrör 23-64 mm

Rörens möjliga c/c-mått är 105 mm och mellan 120 – 180 mm med 10 mm steg. Modulen för Ø23-64 mm flödesrör:

Valvgenomföringsmodul HM240, flödesrör 65-90 mm

Rörens möjliga c/c-mått är mellan 160 – 240 mm med 10 mm steg. Modulen för Ø65-90 mm flödesrör:

Teknisk information

ETA-bedömning
ETA-12/0045
Konstruktion
Betong, minst 850 kg/m³; tjocklek, minst 240 mm
Genomgående rör
Metallrör och kompositrör, c/c-mått 70-180 mm, rördimension max 89 mm
Brandteknisk klass (brandmotstånd)
Varierar enligt genomgående rör och rörisoleringar, mest EI 30 - 120
Luftljudsisolering
Påverkning < -1 dB
Luftäthet
Läckage n₅₀ = 0,0 l/min
Andra klassifikationer
BVB, SundaHus, kompatibel med Svanen

Fråga för mer information