Brandmanschetter

En brandmanschett som är också känd som brandstrypare är en traditionell lösning för brandskydd vid plaströr. Den innehåller brandband som sväller vid värme, stryper platsrör och fyller hålet om palströret smälter bort.

Manschetten fästas och tätas mot den brandavskiljande byggnadsdelen.

Brandstrypare för plaströr

En brandmanschett är en traditionell men fortfarande en utmärkt lösning om man behöver en brandtätning för plaströr som redan ligger på sin plats. I bjälklag installeras manschetten i nedre delen av bjälklag eller på taket.

Produkter

Läs mer om brandmanschetter.

Kontakta oss