Mikä on palokatko?

Tuotteidemme avulla läpiviennit saadaan täyttämään palotekniset vaatimukset. 

Palo-osasto

Palo-osasto on paloeristetty tila, joka kestää tulipaloa vastaan vähintään rakenteiden paloluokan määrittämän ajan. Esimerkiksi asuinkerrostalossa jokainen huoneisto muodostaa oman palo-osastonsa. Kun rakenteen läpi viedään palo-osastosta toiseen sähköjohtoja, vesiputkia tai lämpöjohtoja, pitää niiden läpiviennit tiivistää vastaamaan rakenteen paloluokkaa. Tällaisessa läpivientikohdassa tarvitaan palokatkoa. 

Paloluokka

Paloluokka on terminä melko moniulotteinen, sillä termillä voidaan viitata

  • rakennuksen paloluokkaan (P0, P1, P2 ja P3)
  • osastoivien rakenneosien paloluokkaan (EI)
  • rakennustuotteiden ja pintojen palokäyttäytymisestä kertovaan luokitukseen (A1-F)

Rakennuksen paloluokka asettaa vaatimuksia rakenneosien ja rakennustuotteiden paloluokitukselle. Palokatkotuotteiden kannalta olennaisia ovat osastoivia rakenneosia koskevat paloluokkavaatimukset, joissa kirjain E tarkoittaa tiiveyttä ja kirjain I eristävyyttä minuutteina. Esimerkiksi paloluokkavaatimus EI 60 tarkoittaa, että rakenteen pitää säilyä tiiviinä ja eristää kuumuudelta 60 minuutin ajan. Osaa rakennustuotteista voidaan arvioida myös niiden palokäyttäytymisen näkökulmasta ts., millä tavoin tuotteet vaikuttavat palon kehittymiseen. Palokatkojen osalta luokka koskee lähinnä tuotteita, jotka jäävät rakenteen pintaan ja voivat siten vaikuttaa palon kehittymiseen jollakin tavoin.

Palokatko osana rakenteen palo-osastoivuutta

Palokatko tekee taloteknisestä läpiviennistä läpäistävän osastoivan rakenneosan (=seinän tai lattian) paloluokkaa vastaavan. Aina tulee huomioida, että palokatko muodostuu useasta osatekijästä. Palokatkotuotteen lisäksi lopputulokseen vaikuttavat esim. läpiviedyn talotekniikan kannakointi ja eristykset, jotka on tehtävä asennusohjeen ja tuotekelpoisuusdokumenttien edellyttämällä tavalla.

Meiltä saat tarvitsemasi avun palokatkoihin liittyen sekä löydät kaikki tarvitsemasi palokatkotuotteet

Mikä on palokatko? Palokatkon toimintaperiaate

Mikä on palokatko?

Sewatek-palokatkot polttokokeessa

Palokatkotuotteet testataan testistandardin EN 1366-3 mukaisesti, tuotteet on testattu Suomessa ja Ruotsissa.

Esimerkkikuvia paisuvan palokatkon toiminnasta.

Palokatkot rakentamiseen – laaja tuotevalikoima ja räätälöidyt ratkaisut rakentamiseen

Lue lisää

Palvelut & tuotteet – tutustu valikoimaamme ja kuinka voimme auttaa sinua

Tutustu valikoimaamme

Kenelle

Katso kuinka voimme tarjota juuri teidän käyttötarkoitukseen sopivat palokatkoratkaisut.