Palokatkojen dokumentointi

Palokatkourakoitsijan omavalvonnassa työmaalla tulee olla käytössä menettelytapa, jolla varmistetaan, että kaikki palokatkot on tarkastettu ja riittävästi dokumentoitu ennen kuin ne peitetään kotelointeihin, onteloihin, alas laskettujen kattojen yläpuolelle tai lattiarakenteisiin. Vastuuhenkilöt merkitsevät tarkastukset oikea-aikaisesti tarkastusasiakirjoihin. (RIL 270-2018).

Käytännössä palokatkojen dokumentoinnista sovitaan tilaajan kanssa. Palokatkourakoitsijan tulee toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelmassaan kuvata mm. oman asennustyön tarkastaminen sekä tarkastamisen dokumentointitapa. Piiloon jäävien palokatkojen osalta tulee sopia etukäteen, kuka tai ketkä palokatkot tarkastavat ennen esimerkiksi alas lasketun katon asentamista ja miten tämä dokumentoidaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Tarkastettavia asioita ovat ainakin

  • olosuhteet, lämpötilat, huomioiden rakenteen lämpötilat, kosteissa tiloissa varmistettava tuotteiden soveltuvuus niihin, poikkeamat olosuhteissa on myös kirjattava ylös
  • asennusten suunnitelmanmukaisuus
  • palokatkojen merkintä (tunnistetarra tai –kilpi)
  • palokatkojen asennus-/mittauspöytäkirjan määrien tarkastaminen

Toteutuksen osalta urakoitsija toimittaa sijaintikaavion ”punakynämerkinnät” palokatkosuunnittelijalle puhtaaksi piirrettäväksi. Lopullinen palokatkosuunnitelma sekä mm. työn aikana täytetyt asennus- ja mittauspöytäkirjat liitetään kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Mobiililaitteet helpottavat projektin hallintaa ja dokumentointia

Jos palokatkojen dokumentoinnin osalta on sovittu, että palokatkot valokuvataan, muodostuu dokumentointi suuremmassa kohteessa haastavaksi ilman tarkoitukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja. Markkinoilta löytyy useampia dokumentointityökaluja, joiden tarkoitus on helpottaa dokumentointia, tehostaa osapuolten välistä koordinointia sekä helpottaa raporttien tuottamisessa.

Ohjelmistojen avulla voi mm. tehdä merkintöjä sijaintikaavioihin, tallentaa palokatkokohtaisesti dokumentteja ja valokuvia sekä hoitaa loppuraportointi tehokkaasti ja vaivattomasti.

Miten Sewatek auttaa dokumentoinnissa?

  • Saat tilattua meiltä edullisesti Palokatkotarrat, jotka asennetaan kohteessa palokatkon läheisyyteen näkyviin tai esimerkiksi tarkastusluukun taakse.
  • Löydät verkkosivuiltamme helposti aineistot talon huoltokirjaan koottavaksi
  • Sewatek-tuotteet löytyvät esimerkiksi kotimaisen Dotag-ohjelmiston kirjastosta, mikä entisestään helpottaa Sewatek-tuotteilla toteutettujen palokatkojen digitaalista dokumentointia kyseisellä työkalulla (ks. alapuolelta lisätietoa)
  • Lataa alapuolelta Sewatek-malli palokatkojen tarkastus- ja huoltopöytäkirjasta, joka soveltuu parhaiten luovutusta edeltävään lopputarkastukseen tai myöhempiin kartoituksiin.

Dotag-tiedonkeruusovellus

1. Dotag Mobile Documentation Usage 2. Dotag features

Kysy lisää