Suunnittelun avuksi


Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi pyrimme helpottamaan niin suunnittelua kuin asennustyötäkin. Kun oikea tuote suunnitellaan ja asennetaan oikeaan paikkaan ohjeiden mukaisesti, on lopputuloksena siisti, paloturvallinen ja kustannustehokas palokatkoratkaisu.

Sewatek ei laadi suunnitelmia, mutta tarjoamme suunnittelusi tueksi kattavan paketin esimerkiksi tuotedetaljipiirustuksia sekä suunnitteluohjeita. Lisäksi ylläpidämme tuotetietojamme ja työkalujamme suunnitteluohjelmistoissa ja tuotekirjastoissa.

Löydämme tehokkaimmat ratkaisut, kun pääsemme mukaan jo projektien suunnitteluvaiheessa. Älä epäröi valjastaa pitkää kokemustamme palokatkotuotteista hyödyksesi jo silloin, kun tarvitset neuvontaa tai apua tarpeen määrittelyyn.

Sewatek-tuotteet suunnittelussa

Tuotevalinta

Kotisivujemme tuoteosio on suunniteltu ohjaamaan tuotevalintaa osastoivan rakenteen materiaalin perusteella. Tuotevalinnan kannalta ratkaisevia muuttujia ovat

 • osastoiva rakennemateriaali ja paloluokkavaatimus
 • osastoivan rakennemateriaalin suunta (pysty- vai vaakarakenne)
 • läpivietävän talotekniikan materiaali ja ulkohalkaisija
 • läpiviennin asennustapa
 • asennusjärjestys talotekniikan ja palokatkon suhteen

Tuotevalinnassa apuna voi käyttää esimerkiksi Sewatek-palokatkovalitsinta.

Eri suunnittelualat

Tietoa Sewatek-läpivienneistä tarvitaan tilanteesta riippuen niin palokatko-, rakenne- kuin tate-suunnittelussakin. Tarjoamme eri suunnittelualoille mm. seuraavanlaista materiaalia suunnittelun tueksi:

Palokatkosuunnittelu

 • asennusdetaljipiirustukset pdf- ja dwg-muodossa
 • malliteksti palokatkosuunnitelmasta (word)

Rakennesuunnittelu

 • erilaiset työkalut Tekla Structures -ohjelmistoon
 • ProdLib-kirjasto

Talotekninen suunnittelu

 • reikävaraustyökalu MagiCad- ja Cadmatic-ohjelmistoihin
 • manuaalisten merkintöjen ohjeet lvi- ja sähkösuunnitteluun

Sewatek-tuotteet suunnittelussa – huomioitavaa

Useat Sewatekin palokatkotuotteet voidaan asentaa jo ennen talotekniikkaa. Tämä edellyttää jo varhaisessa vaiheessa täsmällistä tietoa läpimenevästä tekniikasta sekä sen sijainnista. Tarve suunnittelualojen varhaiseen keskinäiseen yhteydenpitoon korostuu erityisesti uudisrakentamisessa suosittujen valuvaiheessa asennettavien Sewatek-tuotteiden yhteydessä.

Eri suunnittelualojen on syytä sopia aloituspalaverissa, miten kohde suunnitellaan ja mitä työkaluja käytetään. Sewatek-tuotteet löytyvät useammasta suunnitteluohjelmistosta ja tuotekirjastosta. Yllä oleva kaavio kuvaa tiedonsiirtoa suunnittelualojen välillä. Yksityiskohtaisemmat tiedot ja ohjeet löytyvät talotekniikkasuunnittelu– ja rakennesuunnittelusivulta.

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.