Suunnittelun avuksi


Parhaan mahdollisen läpivientilopputuloksen saavuttamiseksi pyrimme helpottamaan niin suunnittelua kuin asennustyötäkin. Kun oikea tuote suunnitellaan ja asennetaan oikeaan paikkaan ohjeiden mukaisesti, on lopputuloksena siisti, paloturvallinen ja kustannustehokas läpivientiratkaisu. Tarjoamme suunnittelusi tueksi kattavan paketin tuotedetaljipiirustuksia sekä suunnitteluohjeita. Lisäksi pyrimme pitämään tuotetietomme ajan tasalla keskeisimmissä suunnitteluohjelmistoissa.

Löydämme tehokkaimmat ratkaisut, kun pääsemme mukaan jo projektien suunnitteluvaiheessa. Älä epäröi valjastaa pitkää kokemustamme palokatkotuotteista hyödyksesi myöskään silloin, kun tarvitset neuvontaa tai apua tarpeen määrittelyyn tai määrälaskentaan. Kysy meiltä. Haluamme auttaa sinua tehostamaan omaa tekemistäsi.

Ohjeita ja materiaalia eri suunnittelualoille

Sewatekin tuotevalikoimassa on suunnittelunäkökulmasta hyvin erilaisia tuotteita. Monet korjausrakentamisen tuotteet huomioidaan lähinnä palokatkosuunnitelmassa, kun taas esimerkiksi rakenteisiin valettavat tai muutoin tehtailla asennettavat läpivientiratkaisut määritellään jo rakenne- ja lvis-piirustuksiin. Valtaosa verkkosivujemme suunnitteluosion sisällöstä koskee taloteknistä- ja rakennesuunnittelua, sillä valmisläpivientiemme käyttöön liittyy tiettyjä erityispiirteitä ja -tarpeita. Tuotekirjastomme löytyy myös useista rakenne- ja lvis-suunnittelualojen ohjelmistoista.

Palokatkosuunnitelma

Palokatkosuunnitelma on ennen kohteen toteutusta laadittava erityissuunnitelma, joka laaditaan toteutussuunnitteluvaiheessa kohteen palo-osastointivaatimusten mukaisesti.

Palokatkosuunnitelma sisältää työselostuksen ja piirustukset. Yleensä tämä tarkoittaa
– Työselostuksena toimivaa tekstiosaa
– Sijaintikaaviota palokatkotyyppien sijainnista
– Käytettävien palokatkoratkaisujen detaljipiirustuksia
→ palokatkosuunnitelmassa yksilöidään käytettävät palokatkoratkaisut ja –tuotteet

Sewatek tarjoaa palokatkosuunnitteluun kattavan tuotedetaljikirjaston niin pdf- kuin dwg-muodossa. Lisäksi löydät sivustoltamme esimerkkipohjan (Word) palokatkojen työselostukselle. Laadukas palokatkosuunnitelma on laadittu kohdekohtaisesti huomioiden kohteen todelliset rakenteet ja olosuhteet, mutta suunnittelussa voi hyödyntää tuotedetaljikirjaston vakiodetaljeja sekä valmiita muokattavia tekstipohjia.

Sewatek-valmisläpivientien suunnittelussa huomioitavaa

Sewatek-tuotesarjat valitaan pääasiassa rakenteen ja asennustavan mukaan. Jokaisesta tuotesarjasta löytyy erilaisia tuotteita ja niille lukuisia variaatioita, jotka valitaan läpimenevän talotekniikan mukaan.

  • Suunnittelu on eri suunnittelualojen yhteistyötä
  • Jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa sekä rakenne- että tate-suunnittelijoiden tulee olla tietoisia läpivientien käytöstä, jotta ne osataan huomioida.
  • Yhteisesti tulisi sopia mm. putkisarjojen lukusuunnasta

Sewatek-läpivientien määrittely putki-/kaapelitietojen perusteella

Palokatkotuotteilla saavutettava paloluokka riippuu läpäistävän rakenteen lisäksi läpivietävästä tekniikasta sekä erilaisista olosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä, kuten putkieristeistä ja asennusetäisyyksistä. Tämän vuoksi palokatkotoimittajat tarvitsevat yksityiskohtaiset tiedot rakenteista sekä läpivietävästä talotekniikasta.

Useat Sewatek-tuotteet, kuten S-, H-, D- ja D2-sarjat perustuvat Sewatek-läpivientiputkeen. Sewatek-läpivientiputki koostuu muoviputkesta ja sen sisälle liimatusta solukumista.  Läpivientiputki toimii sellaisenaan metalli- ja komposiittiputkien palokatkona, kunhan on valittu oikean kokoinen tuote sekä hoidettu jälkitiivistys ohjeen mukaisesti. Sewatek-läpivientiputken sisälle valitaan valmistusvaiheessa sellainen solukumi, joka tiivistyy läpivietävän metalli- tai komposiittiputken ympärille mahdollisimman tiiviisti. Jokainen Sewatek-läpivienti siis soveltuu käytettäväksi vain tietylle putkikoolle, minkä vuoksi on tiedettävä läpivietävien putkien ulkohalkaisijat.

Osa tuotteista sisältää tai on mahdollista varustaa paisuvalla palokatkonauhalla, jolloin ne soveltuvat myös muoviputkien ja kaapelien läpivienneiksi. Sewatekille on tultava tieto läpivietävästä materiaalista sekä ulkohalkaisijasta, jotta tuote osaltaan valita ja valmistaa oikein.

Katsothan merkintäohjeemme tai hyödynnäthän suunnitteluohjelmistojen työkaluja, jotta oikeat ja riittävät tiedot välittyvät piirustuksissa kaikille hankkeen osapuolille.

Dokument

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.