Sewatek-merkinnät tehtynä käsin

Tee reikävarausmerkintä tämän sivun ohjeen mukaisesti, jos käytössäsi ei ole MagiCAD tai CADMATIC (Cads) -suunnitteluohjelmia. Näissä ohjelmissa on Sewatek-työkalut reikävarausten luomiseen ja asianmukaisten putkimerkintöjen tekemiseen. Merkintöjen luomisessa on huomioitu myös läpivientisarjojen oikea lukusuunta.

Putkien piirtäminen suunnitelmiin

Suunnittele putket menemään rakenteesta läpi Sewatek-läpivientien mukaisilla keskeltä keskelle -mitoilla. Jos pidät ohjelman snap to grid -toiminnon päällä putkia piirrettäessä, määritä gridi sellaiseksi, mikä mahdollistaa käytettävät keskeltä keskelle -mitat. Käytä gridille esim. arvoa 10 tai 20.

Putkien keskeltä keskelle -mitta (K-mitta) tulisi olla tarkasti Sewatek-seinäläpivientien (S-sarja) mukaisia (70, 100, 120, 160 mm).

Reikävarauksen lisääminen piirustukseen

Jos haluat käyttää piirustuksissa Sewatek-läpivientiputkien kokoisia reikävarausobjekteja, lisää Sewatek-läpivientejä varten esim. seuraavanlaiset pyöreät reikävaraukset. Reikävarauksen koko tai muoto ei vaikuta Sewatek-läpiviennin putkimerkinttään vaan sillä halutaan mallintaa ”riittävällä tarkkuudella” muodostunut reikä. Yksinkertaistetusta luettelosta on jätetty pois 50 ja 75 mm läpivientiputket. Suunnitteluohjelmissa kyseiset läpivientiputkikoot on huomioitu.

 • Ulkohalkaisijaltaan 10 – 22 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 40 mm reikävaraus
 • Ulkohalkaisijaltaan 23 – 40 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 60 mm reikävaraus
 • Ulkohalkaisijaltaan 41 – 64 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 90 mm reikävaraus
 • Ulkohalkaisijaltaan 64 – 90 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 125 mm reikävaraus

Sewatek-merkinnät reikävarauksiin

 • Tee Sewatek-läpivientien merkinnät käsin putkiryhmän ensimmäisen reikävarauksen Note-kenttään. Kirjaa muihin saman putkiryhmän reikävarauksiin vain Sewatek.

Reikävarauksen Note-kentän merkintäesimerkki

 • Putkiryhmän merkintä -> Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160
 • Muihin reikävarauksen Note-kenttiin pelkästään -> Sewatek

Sewatek-merkintöjen siirtäminen elementtipiirustuksiin

Siirrä reikävarausten putkimerkinnät ifc-mallin avulla Teklaan, jos se ei ole mahdollista lue reikävarausten Note-kentän tieto elementtipiirustuksiin (putkiryhmän ensimmäisestä reikävarauksesta). Jos elementtiin on tarkoitus tulla Sewatek-läpiviennit, tulee merkinnässä näkyä Sewatek-merkintä, esim.

 • Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160

Sähköläpiviennit

 • Luo pyöreä reikävaraus sähkökaapeleita varten ja lisää reikävarausobjektin Note-kenttään Sewatek-merkintä. Tee reikävaraus käytettävän läpivientiputken koon mukaisesti.
 • Sähkömerkinnässä esim. ’Sewatek Sähkö A+B, K120’ on kaksi läpivientiä 120 mm etäisyydellä toisistaan. A läpivienti vaatii 40 mm läpivientiputken ja B vaatii 60 mm läpivientiputken.

Sewatek-läpivientiputken / reikävarauksen koko

Sähkö A – 40 mm

Sähkö B – 60 mm

Sähkö C – 75 mm

Sähkö D – 90 mm

Sähkö E – 125 mm

Lue lisää kaapeliläpivientien ja muoviputkien (punaiset päädyt) merkinnöistä merkintäohjeistamme.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtipiirustuksissa

Mikäli suunnittelussa ei hyödynnetä tietomallintamista, tulee riittävät läpivientimerkinnät tehdä manuaalisesti. Esimerkkimerkinnät varauspiirustuksia (”reikäkuvia”) varten sekä Sewatek-valmisläpivientien ”naamakuvat” ovat kopioitavissa kotisivuaineistostamme. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-piirustukseen myös käyttämällä maksutonta ProdLib-tuotekirjasto-ohjelmaa.

Vanha sähköläpivientimerkintä esim. SÄH 1+3 tulee korvata uudella Sähkömerkinnällä (esim. Sähkö A+B).

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät varaus- ja elementtipiirustuksissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja läpivientisymbolit ovat kopioitavissa Sewatekin merkintäohjeesta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD 2D-piirustukseen myös käyttämällä maksutonta ProdLib-kirjasto-ohjelmaa.

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhyempää SWT-merkintää.

‍Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle.
Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona.
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.

YK-mitta

Seinien lukusuunta samaksi LV- ja rakennesuunnittelijoille

Läpivientien merkitseminen ryhmänä

Esim. Sewatek KV18/LV18/LVK12 (Cu) L18.18 (Pex)

Miksi sama lukusuunta?

Jotta Sewatek-läpivientien suunnittelu ja myöhemmin asentaminen onnistuu, on erittäin tärkeää, että läpivientisarjan asennus tapahtuu oikein päin. Putkien järjestyksellä putkisarjoissa on merkitystä, sillä erikokoisille putkille valmistetaan erilaiset läpiviennit, ts. jokainen läpivienti on suunniteltu tietylle putkikoolle.

Asiaa helpottaa paljon, jos LV-suunnittelija ja rakennesuunnittelija katsovat seinää samasta suunnasta. Tällöin rakennesuunnittelija voi käyttää suoraan LV-suunnittelijan merkintöjä omissa piirustuksissaan.

Katsontasuunnan tulee ilmetä piirustuksista selkeästi, jotta tulkintavirhettä ei pääse tapahtumaan myöhemminkään esimerkiksi elementtitehtaalla.

Eri lukusuunta

Päinvastaisessa lukusuuntatilanteessa rakennesuunnittelijan olisi selkeintä

– kääntää Sewatek-läpivientien LV-merkinnät elementtiseinän katsontasuunnan mukaiseksi.

Tai

– merkitä mittaviiva läpivientiryhmän ensimmäisen läpiviennin kohdalle. Varmuuden vuoksi piirustukseen vielä merkitä, että lukusuunta mittaviivasta lähtien.

Tai

– merkitä jokainen putki erikseen.

Ohje seinien lukusuunnaksi

Suosittelemme kerrostalokohteissa lukusuunnaksi oletusarvoisesti aina käytävältä huoneistoon päin. Tällöin elementtien muottipinnat ovat kaikissa käytävän seinissä huoneiston sisälle päin.

Määrälaskennan ja asentamisen helpottamiseksi

 • varmuuden vuoksi kuvassa tulisi olla merkintä siitä, että läpiviennit luetaan mittaviivasta alkaen
 • tai merkinnät olisivat aina vasemmalta oikealle. Sovitaan lv- ja rakennesuunnittelijoiden kesken, kummalta puolelta seinää tarkastellaan.

Elementtitehtaiden työtä helpottaisi, jos
– putket olisi merkitty elementtipiirustuksiin yksitellen
– piirustuksen merkinnät olisivat luettavissa vasemmalta oikealle

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.