Toimitusjohtajan katsaus: Sewatek panostaa tulevaisuuden kilpailuetuun

12.12.2023

Sain kunnian astua Sewatekin toimitusjohtajan saappaisiin helmikuussa 2023. Nyt noin vuoden viisaampana voin todeta, että vuosi on ollut mielenkiintoinen, opettava, antoisa, mutta myös haastava rakennusalan yleisestä markkinatilanteesta johtuen.

Tämä ei ole kuitenkaan saanut Sewatekin itseluottamusta horjumaan, vaikka aina välillä omaa toimintaa onkin hyvä tarkastella järkevän kriittisesti. Myös omiin kokemuksiini peilaten, taantuma-aikoja on selätetty ennen tätäkin vuotta. Sewatekin tilannetta helpottaa valtavasti se, että yritys on vakaalla pohjalla niin taloudellisesti kuin osaavan henkilöstönsä puolesta. Tämä vuosi onkin korostanut sitoutuneen ja joustavan henkilöstön tärkeyttä, ja tämä on meillä oltava kirkkaana mielessä myös tulevaisuudessa.

Hiljaisemmat ajat ovat mahdollistaneet toiminnan kehittämisen ja uudet innovaatiot

Olemme tänä vuonna aidosti joutuneet priorisoimaan ja miettimään, mihin lähdemme mukaan ja mihin emme. Meille on kuitenkin tärkeää, että toimintamme on ennustettavaa niin asiakkaiden kuin toimittajien suuntaan. Emme esimerkiksi ole halunneet lähteä viime vuosien rakennusalan hintaralliin mukaan, vaikka kustannukset ovat nousseet huomattavasti meilläkin. Lisäksi olemme pitäneet huolen, että toimitusaikamme ovat pysyneet 1-3 arkipäivässä niin vakiotuotteissa kuin asiakas- ja toimituskohtaisesti kustomoiduissa tuotteissa.

Koen, että olemme etuoikeutetussa asemassa alan moneen muuhun toimijaan verrattuna. Pystymme käyttämään taantuma-ajan hyödyksi ja investoimaan tulevaisuuteen. Olemme satsanneet tuotekehitykseen, tuotetestaukseen ja olemassaolevien tuotteiden päivittämiseen. Tulemmekin lanseeraamaan uusia tuotteita markkinoille myös ensi vuonna.

Olemme kehittäneet tuotantoprosessejamme ja automatisoineet hankalia työvaiheita, mikä tehostaa tuotantoamme entisestään ja parantaa valmiuttamme tulevaan markkinoiden kasvuun, kun se aika taas tulee. Lisäksi ympäristöasiat ovat edenneet hyvin.  Esimerkiksi paljon työllistävä EPD-prosessi on käynnissä tuotteidemme osalta ja alkusyksystä saimme asennettua aurinkopaneelit tehtaamme katolle. Olemme jo vuosia käyttäneet hiilivapaata energiaa ja onnistuneet vähentämään energiankäyttöämme, joten ihan alkumatkassa emme ole.

Kuluneen vuoden aikana toteutimme myös sisäisiä ja ulkoisia tyytyväisyystutkimuksia. Asiakkaidemme NPS antaa luvuksi 47, perustuen mukavan laajaan vastausmäärään, mikä on selkeästi rakennusteollisuuden keskiarvoa korkeampi. Erityisesti laadukkaat tuotteet, nopeat toimitusajat, sekä neuvonta- ja asiakaspalvelumme keräsivät kiitosta. Henkilöstötyytyväisyys on myös hyvällä tasolla ja jopa parantunut haastavista ajoista huolimatta. Iso kiitos siis henkilöstölle ja asiakkaillemme luottamuksesta tässäkin kohtaa.

Huolellisin askelmerkein kohti ensi vuotta

Aiomme jatkaa strategian mukaisesti samalla kehityksen tiellä myös ensi vuonna. Tavoitteenamme on kehittää tuotantoa entistä tehokkaammaksi, lanseerata uusia tuotteita markkinoille ja hioa palvelukonseptiamme entistä paremmaksi. Lisäksi harkitsemme jälleenmyyntikanaviemme kehittämistä niin Suomessa kuin Ruotsissa.

Ruotsissa tavoitteenamme on kasvattaa markkinaosuuttamme. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme samankaltaista asemaa kuin Suomessa, jossa tehdasvalmisteisissa palokatkoista puhuttaessa puhutaan aina Sewatekeista. Olemme hyvän pohjatyön ansiosta alkaneet oppia, minkälaiset ratkaisut palvelevat naapurimaan markkinaa parhaiten. Ruotsissa arvostetaan korkealle laadukkaita ja kestäviä palokatkoratkaisuja. Uskomme siis vahvasti, että Sewatek on tullut jäädäkseen myös Ruotsiin.

Rakennusalan tilanne on haastava, mutta taantuma ei kestä loputtomiin

Sewatekin kaupasta suuri osa on aina tullut ja tulee tulevaisuudessakin tulemaan uudisrakentamisesta. Toisaalta jo aiemmin aloittamamme laajentuminen korjausrakentamiseen on vauhdittunut tänä vuonna. Onkin ollut ilo huomata, että olemme saaneet korjausrakentamisen puolella enemmän kauppaa aikaiseksi kuin aikaisemmin, vaikka eivät korjausrakentamisenkaan markkinat varsinaisessa nousussa ole.

Uudisrakentamisen puolen luvut kertovat karua totuutta tämänhetkisestä tilanteesta. Suomessa uusia asuntoaloituksia ennustetaan tulevan tänä vuonna yhteensä maksimissaan 16 000*, joka on yli 30 000 vähemmän verrattuna vuoteen 2021. Tämä on ristiriidassa vahvan kaupungistumisen tarpeiden kanssa, joka edellyttäisi yli 30 000 asuntoaloitusta vuodessa. Rakentamisen suhdanneluku, joka kuvastaa ihmisten luottamusta rakennusalaan, on Euroopan heikoin Suomessa tällä hetkellä.

Ruotsissa tilanne on vähintään yhtä hankala, ellei hankalampi. Uusia asuntoaloituksia ennustetaan kokonaisuudessaan tälle vuodelle n. 27 000**, kun taas vuonna 2021 vastaava lukema oli yli 70 000.

On hyvä kuitenkin muistaa, että taantuma on harvoin pysyvä olotila. Markkinoiden elpyminen tulee väistämättä tapahtumaan kaupungistumisen takia, mutta lähteekö se liikkeelle jo ensi keväänä vai myöhemmin, on vielä epäselvää. Nyt voimme vain keskittyä ja panostaa siihen, että olemme valmiita, kun markkinat alkavat taas vetämään. Ne, jotka ovat hereillä silloin voittavat paljon.

Luottavaisin mielin kohti menestyksekästä tulevaisuutta

Kuten aivan alussa tuli todettua, Sewatek on onnellisessa tilanteessa, sillä yritys on lähtökohtaisesti vahvassa kunnossa. Tästä nöyrimmät kiitokset henkilöstöllemme, edeltäjilleni, hallituksellemme ja omistajillemme. Haastavat ajat ovat antaneet ponnetta toimintamme kehittämiseen ja uskon vahvasti, että se tulee näkymään kilpailuetunamme, kun markkinat alkavat näyttämään taas elpymisen merkkejä.

Asiakkaillemme ja kumppaneillemme haluan välittää terveiset, että tulemme edelleen olemaan osa palokatkomaailmaa. Arvostamme pitkäjänteisiä yhteistyösuhteita, joten jos sellaista pidätte tärkeänä, niin ei muuta kuin olkaa yhteydessä – valmistaudutaan yhdessä menestykseen, kun nousukausi alkaa!

Oikein hyvää vuoden loppua kaikille ja menestyksekästä uutta vuotta 2024!

*Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus, syksy 2023
**Boverket bryggprognos, syksy 2023