VD:s översikt: Sewatek satsar på framtida konkurrensfördelar

12.12.2023

Jag hade äran att träda in i Sewateks VD:s skor i februari 2023. Nu, ungefär ett år klokare, kan jag konstatera att året har varit intressant, lärorikt, givande, men också utmanande på grund av den allmänna marknadssituationen inom byggbranschen.

Detta har dock inte skakat Sewateks självförtroende, även om det alltid är bra att kritiskt granska sin egen verksamhet. Baserat på mina egna erfarenheter har vi övervunnit recessioner även tidigare än detta år. Sewateks situation underlättas avsevärt av att företaget står på en stabil grund, både ekonomiskt och genom sin kompetenta personal. Detta år har betonat vikten av engagerad och flexibel personal, och detta måste vi komma ihåg även i framtiden.

Lugnare tider har möjliggjort utveckling av verksamheten och nya innovationer

I år har vi verkligen varit tvungna att prioritera och fundera på vad vi ska delta i och vad vi inte ska. Det är dock viktigt för oss att vår verksamhet är förutsägbar både för kunder och leverantörer. Till exempel har vi inte velat delta i byggbranschens prisrally under de senaste åren, även om våra kostnader också har ökat avsevärt.

Jag känner att vi är i en privilegierad position jämfört med många andra aktörer inom branschen. Vi kan använda recessionstiden till vår fördel och investera i framtiden. Vi har satsat på produktutveckling, produkttestning och uppdatering av befintliga produkter. Vi kommer också att lansera nya produkter på marknaden nästa år.

Vi har utvecklat våra produktionsprocesser och automatiserat svåra arbetssteg, vilket ytterligare effektiviserar vår produktion och förbättrar vår beredskap för framtida marknadstillväxt. Dessutom har miljöfrågorna gått bra. Till exempel är EPD-processen för våra produkter i full gång och i början av hösten installerade vi solpaneler på vårt fabrikstak. Vi har använt koldioxidfri energi i flera år och lyckats minska vår energianvändning, så vi är inte precis i början av resan.

Under det gångna året har vi också genomfört interna och externa kundnöjdhetsundersökningar. Våra kunders NPS ger oss ett värde på 47, baserat på ett trevligt brett svarsspektrum, vilket är klart högre än byggindustrins genomsnitt. Särskilt våra högkvalitativa produkter, snabba leveranstider, samt rådgivnings- och kundtjänsten har fått beröm. Personalnöjdheten är också på en bra nivå och har till och med förbättrats trots de utmanande tiderna. Stort tack till vår personal och våra kunder för förtroendet även i detta avseende.

Försiktiga steg mot nästa år

Vi planerar att fortsätta på samma utvecklingsväg nästa år enligt vår strategi. Vårt mål är att utveckla produktionen ännu mer effektivt, lansera nya produkter på marknaden och finslipa vårt tjänstekoncept ytterligare. Dessutom överväger vi att utveckla våra återförsäljningskanaler både i Finland och Sverige.

I Sverige är vårt mål att öka vår marknadsandel. Tack vare bra grundarbete har vi börjat förstå vilka lösningar som bäst betjänar den svenska marknaden. I Sverige värderas högkvalitativa och hållbara brandtätningslösningar högt. Så vi tror starkt att Sewatek har kommit för att stanna även i Sverige.

Byggbranschens situation är utmanande, men recessionen varar inte för evigt

En stor del av Sewateks försäljning har alltid kommit och kommer även i framtiden att komma från nybyggnation. Å andra sidan har vår expansion inom renoveringsbyggandet accelererat i år. Det har varit glädjande att märka att vi har fått mer affärer på renoveringsbyggsidan än tidigare, även om marknaden för renoveringsbyggande inte heller är i en uppåtgående trend.

Siffrorna för nybyggnationen berättar en brutal sanning om den nuvarande situationen. I Finland förutspås det att det kommer att finnas totalt maximalt 16 000 nya bostadsstartar i år*, vilket är över 30 000 mindre jämfört med 2021. Detta står i strid med behoven av stark urbanisering, vilket skulle kräva över 30 000 bostadsstartar per år. Byggbranschens konjunkturindex, som återspeglar människors förtroende för byggbranschen, är för närvarande det svagaste i Europa i Finland.

I Sverige är situationen minst lika utmanande, om inte mer. Nya bostadsstartar förutspås totalt för detta år cirka 27 000**, medan motsvarande siffra 2021 var över 70 000.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en recession sällan är ett permanent tillstånd. Marknadens återhämtning kommer oundvikligen att ske på grund av urbaniseringen, men om det börjar redan nästa vår eller senare är fortfarande oklart. Just nu kan vi bara koncentrera oss och satsa på att vara redo när marknaderna börjar dra igen. De som är vakna då kommer att vinna mycket.

Förtroendefullt mot en framgångsrik framtid

Som jag nämnde i början är Sewatek i en lycklig situation, eftersom företaget i grunden är starkt. För detta de djupaste tacksamheten till vår personal, mina föregångare, vår styrelse och våra ägare. Utmanande tider har gett drivkraft till vår verksamhetsutveckling och jag tror starkt att det kommer att synas som en konkurrensfördel när marknaden börjar visa tecken på återhämtning.

Till våra kunder och partners vill jag framföra att vi kommer att fortsätta vara en del av brandtätningsvärlden. Vi värdesätter långsiktiga samarbetsrelationer, så om ni anser det viktigt, tveka inte att kontakta oss – låt oss förbereda oss tillsammans för framgång när uppgången börjar!

Önskar er alla ett mycket gott slut på året och ett framgångsrikt nytt år 2024!

*Byggindustrins konjunkturöversikt, hösten 2023

**Boverkets broprognos, hösten 2023