Sewatek har nu ett eget kontor i Sverige

01.03.2023

Från och med början av 2023 har Sewatek haft ett kontor också i Sverige. Etablering i grannlandet genomförs med hjälp av dotterbolaget Sewatek Sverige AB. Kontoret som finns i södra Stockholm har ett bra läge för att vi kan betjäna våra nya och nuvarande kunder så högkvalitativt som möjligt också på plats.

”Vi har redan i flera år varit aktiva i Sverige, men nu var det dags att sätta foten permanent på svensk mark. Vi kan betjäna våra svenska kunder bättre när vi är fysiskt här”, säger Ilkka Hemminki, Sewateks försäljningschef i Sverige.

Sewatek är i Sverige för att stanna

Brandsäkert byggande är viktigt i Sverige, där högkvalitativa och hållbara lösningar värderas högt. Det finns en stor potential på den svenska marknaden även när det gäller kvantitet. För företag som redan har etablerat sig i Finland är det ofta också ett mycket naturligt alternativ att expandera till grannlandet.

”Det är bra att komma ihåg att vi fortfarande är en ny och inte särskilt välkänd aktör på den svenska marknaden. Det är viktigt att vi arbetar hårt för att öka vår välkändhet och därmed också få egen marknadsandel här i Sverige. Det är dock klart att vi är här för att stanna”, konstaterar Hemminki.

Möjligheter som erbjuds av prefabbyggande är en konkurrensfördel

Det tar mycket arbete och tid att komma in på den nya marknaden, men Sewatek har samlat lärdomar för detta i åratal innan vi öppnade ett officiellt kontor. Inledningsvis är det viktigt att kunna identifiera kundernas faktiska behov i destinationslandet och att vara säker på de fördelar som lösningarna erbjuder på den nya marknaden.

”I Sverige är man van vid att bygga allt på plats. Som en konkurrensfördel för Sewatek ser jag att vi kan ta det finländska prefabbyggandet till Sverige. I praktiken innebär det att vi kan använda våra lösningar för att förkorta och effektivisera byggtiden”, säger Hemminki.

Enligt Hemminki är Sverige mycket likt Finland i många avseenden, men det finns också små skillnader.

”Vår fördel är att vi är en flexibel och smidig aktör och kan anpassa våra produkter för att passa alla marknader.”

Arbetet fortsätter på ett bekant sätt men i två länder

Vår försäljningschef Ilkka Hemminki vistas mycket i Stockholm för att stöda den början av Sewatek Sverige AB. Ilkka fortsätter att betjäna kunder i västra Finland, men som nytt försäljningsområde har han tagit över mellersta Sverige. För försäljningsområdet södra Sverige ansvarar David Carlson, Sewateks senaste förstärkning, som länge har gjort och lett monteringar av brandtätning. Peter Karlsson är för sin del ansvarig för försäljningsområdet norra Sverige, men han arbetar främst i Finland.

”Öppnandet av det nya kontoret har inte riktigt ändrat våra interna verksamhetssätt. Till exempel samarbetar jag med det finländska teamet nästan lika mycket som tidigare. Den enda skillnaden är att jag är fysiskt här i Sverige och kan bättre betjäna nya kunder härifrån. Till Finland reser jag förstås på grund av min familj och kunderna i västra Finland ganska regelbundet”, konstaterar Hemminki.