Presentation: Sewateks nya verkställande direktör Jukka Riekkinen

28.02.2023

Jukka Riekkinen utsågs till Sewatek Oy:s nya verkställande direktör den 1 februari 2023. Han har under de första veckorna fått bekanta sig bättre med hela personalen och har till sin glädje märkt att mottagandet har varit mycket positivt. Sewateks tidigare verkställande direktör Timo Husu har introducerat Jukka i Sewateks värld och sett för sin del till att bytet sker utan problem.

”Det känns som att få gå till dukat bord. Man har tagit hand om Sewatek och dess resultatförmåga är bra. Dessutom är det en stor ära att få bli en del av ett mycket motiverat team. Detta utgör en utmärkt grund för att nå ännu högre”, säger Sewateks nya verkställande direktör Jukka Riekkinen.

Känner du ännu inte till Jukka Riekkinen?

Jukka är 48 år gammal, pappa till två samt en mycket energisk och glad person. Mannen som ursprungligen kommer från Kuopio har hittat en plats för sin dialekt i Borgå, där han bor med sin familj nöjd nästan bara ett stenkast från Sewateks huvudkontor.

Under sin karriär har Jukka varit bland annat verkställande direktör för Enervent Zehnder Oy och Cleamix Oy. Han har en mångsidig kompetens i och syn på såväl produktutveckling som försäljning, export och ledarskap. Han har också hunnit sitta på skolbänken, eftersom telekommunikationsingenjörsexamen (YH) inte räckte till utan han också har MBA- och HHJ-examina.

Vinnarna för nästa uppgångsperiod väljs nu

Jukka har en tydlig vision om vilken riktning han vill ta Sewatek till. En vision som naturligtvis är i linje med Sewateks styrelse och strategi. Nu är det dags att satsa på försäljning och särskilt på exportförsäljning till Sverige.

Marknadssvängningarna under de senaste åren har gjort tydligt att situationen måste följas aktivt och man måste på ett flexibelt sätt kunna reagera på förändringar. Jukka ser situationen ändå som en stor möjlighet och inte som något som man bör vara rädd för.

”Historien upprepar sig också inom byggbranschen. När det är full fart ska man koncentrera sig på leveranser. Under lugnare perioder öppnas däremot möjligheter att hitta nya marknadsnischer. Nu är vi i mitten av en lugnare period åtminstone vad gäller bostadsbyggande. Nu är det alltså en tid att sätta foten i dörrspringan för att vi skulle vara vinnare under nästa uppgångsperiod”, säger Jukka.

”Nedgången inom byggbranschen gäller särskilt nybyggnation. Därför strävar vi efter att balansera vår affärsverksamhet i Finland så att vi ännu mer kan öka marknadsandelen för produkter och tjänster som är särskilt avsedda för reparationsbyggande”, kompletterar Jukka.

Sewateks resa fortsätter optimistiskt med stadig tillväxt

Det är klart att det kräver hårt arbete för att vinna nya marknadsandelar. Jukka är dock optimistisk, eftersom grundläggande arbeten har gjorts redan i åratal före honom. Nu är det dags att ta följande tydliga steg framåt.

”Jag tycker att Sewateks styrka är absolut det att vi kan flexibelt utveckla nya produkter och tjänster. Vi har en extremt engagerad och yrkeskunnig personal samt utmärkta produkter som skapar förutsättningar för framgång”, säger Jukka.

Jukka önskar också att olika intressegrupper från kunderna till personalen skulle kunna kontakta honom med låg tröskel. Han struntar i en stark hierarki och uppmuntrar att skaffa olika perspektiv från olika aktörer genom diskussion.

”Jag vill tacka Sewateks styrelse för förtroendet och Timo Husu som har velat ge mig så god vägkost som möjligt för fortsättningen. Ett varmt tack också till Sewateks personal. Jag skulle inte ha kunnat önska ett bättre mottagande. För kunderna och intressegrupperna vill jag berätta att Sewatek vill stadigt fortsätta tillväxten – vi är här för att stanna. Ni kan alltid ringa mig eller skicka ett meddelande. Jag strävar också efter att visa mig så mycket som möjligt för kunderna, så låt oss prata senast när vi träffas!” kompletterar Jukka.