Säkerställ maximalt brandskydd med brandmanschetter

02.02.2024

När man installerar genomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar är det A och O att installationen inte påverkar byggnadens brandskydd. Kabel- och genomföringar måste alltså ha ett brandmotstånd som ligger på samma nivå som brandmotståndet i själva brandcellen. Alla byggnader är indelade i brandceller, och syftet med dessa är att motverka brandspridning. Om brandcellen inte sluter helt tätt på grund av genomföringar kan alltså eld och gas sprida sig till intilliggande byggnadsdelar. Just därför är det oerhört viktigt att utföra brandtätningar. Sewatek erbjuder färdiga brandtätningslösningar för alla typer av konstruktioner, och i takt med att plaströr förekommer allt oftare i byggnader finns det en specifik produkt vars produktion ökat radikalt. Brandmanschetten! Hur fungerar brandmanschetter egentligen, och varför är de så viktiga?

Så fungerar brandmanschetten

Det som lägger grunden i alla typer av expanderande brandtätningsprodukter är grafit – ett mineral som enbart består av grundämnet kol och expanderar när det utsätts för värme. Såväl brandmassor som brandtejp och brandmanschetter tillverkas av grafit, och behovet av expanderande brandtätningsprodukter som dessa har ökat till följd av den ökande användningen av plaströr. Plaströr har många fördelar, förutom det faktum att de smälter bort vid en eventuell brand, vilket orsakar gapande hål i konstruktionen. Om det då finns en brandmanschett monterad vid röret så täpps hålet i konstruktionen till, vilket gör att lågor och rökgas inte sprids genom brandcellerna lika lätt.

Sewatek tillverkar brandmanschetter som motsvarar alla brandtekniska krav

År 2023 uppdaterades Sewateks europeiska tekniska bedömningar återigen. Tack vare dessa bedömningar kan du känna dig helt trygg i vetskapen att våra produkter motsvarar de kvalitetskrav som finns inom byggbranschen. Våra brandmanschetter är ETA-godkända, vilket betyder att de efter noggrann testning bedömts som dugliga i enlighet med europeisk standard. ETA-godkännandet har i sin tur gjort att vi kunnat ansöka om så kallad CE-märkning som är ännu en stark garanti för att produkterna uppfyller krav enligt relevanta EU-direktiv.

Vi utför brandtätning med brandmanschetter i både Finland och Sverige

Sewatek är ett finskt företag som tillverkat brandavskiljande genomföringar i mer än två decennier. Efter denna specialisering har företagets lönsamhet blivit större och större för varje år. Faktum är att Sewatek vuxit så pass mycket att vi nu även finns i Sverige, och här är vi för att stanna! Vi kan leverera brandtätningslösningar av bästa slag till båda länder, och även besöka byggen för att säkerställa att rätt brandtätningsprodukt väljs ut. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, eller känner dig redo att investera i ett förstklassigt brandskydd till ditt projekt. Välkommen!

FAQ

Varför är det viktigt med brandtätning?

Brandtätning säkerställer att genomföringar för exempelvis rör och kablar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar bibehåller en hög motståndskraft vid en eventuell brand.

Vad är en brandmanschett?

Brandmanschett är en brandtätningsprodukt som monteras vid plaströr. Manschetten sväller upp när den utsätts för värme, vilket gör att hålet i konstruktionen täpps igen ifall plaströret skulle smälta bort.

Varför ska man välja Sewateks brandtätningsprodukter?

Sewatek har tillverkat brandavskiljande genomföringar i över 20 år, och erbjuder enbart ETA-godkända och CE-märkta produkter. Vi tillverkar dessutom bara monteringsfärdiga brandtätningslösningar som är lätta att installera.