Brandtäta avloppsrör enkelt med en ny version av Sewatek Multigenomföringar

09.10.2023

Nu finns det en ny version av Multigenomföring som passar särskilt bra till plattbärlag i nyproduktion.

Sewatek Multigenomföring har varit redan flera år en smidig lösning för att brandtäta speciellt avloppsrör av plast. Den innehåller plastskal, brandtejp samt gummitätningar och installeras i samband med röret in i konstruktion. Lösningen garanterar alltid rätt mängd av brandtejp som håller sig bra på sin plats och man undviker att fästa en brandstrypare efteråt. Med Multigenomföringen är det nästan omöjligt att misslyckas.

Nu kan vi leverera också en lägre modell som passar särskilt för tunna plattbärlag. Den nya x-modellen levereras alltid med en installeringsfläns vilken fungerar också som gjutform innan pågjutning. Produkten kan installeras både ovanifrån och underifrån beroende av behovet. Om man till exempel har ett grenrör väldigt nära plattbärlaget, installerar man hellre underifrån. I andra fall är installering smidigast ovanifrån.

Lösningen fungerar allra bäst med rakt rör eller med långhalsat grenrör så att rörmuffen kan placeras under plattbärlaget.

Kolla animationen och se hur enkelt allt sker:

Mer om produkten samt detaljritningar och installationsanvisningar hittar du på vår webbplats Multigenomföring (x-modell) i betong.