Brandtätning av rörgenomföringar – hos oss är säkerhet högsta prioritet

31.10.2023

I Boverkets Byggregler specificeras vikten av ett fullgott brandmotstånd tydligt. Alla fastigheter ska delas in i brandceller för att begränsa spridning vid en eventuell brand, och på så vis motverka förödande skador på infrastrukturen. Ett fullgott brandmotstånd innebär också att människor som befinner sig i byggnaden hinner evakueras innan det är för sent. När det skapas ett genombrott i en brandcellsskiljande byggnadsdel – till exempel genomföringar för rör av olika slag – är det alltså A och O att brandmotståndet förblir opåverkat. Att genomföra brandtätning av rörgenomföringar är med andra ord en av de allra mest säkerhetskritiska delarna i alla byggprojekt.

Brandtätning av rörgenomföringar räddar liv och skyddar dig ekonomiskt

En felaktigt eller bristfälligt utförd brandtätning av rörgenomföringar kan leda till att eld och rök sprids snabbt mellan brandcellerna i en fastighet. Vid bränder inomhus är brandröksförgiftning den vanligaste dödsorsaken, då även de minsta glipor fort kan släppa igenom stora mängder rök. Brandtätning av rörgenomföringar kan alltså rädda liv, men också minska materiella skador som annars hade kostat mycket att återställa. Det kostar till exempel betydligt mer att renovera efter en brand än vad det kostar att genomföra brandprojektering och brandtätning redan under byggfasen.

Förstklassigt produktsortiment för alla typer av konstruktionsmaterial

Sewateks sortiment består av en mängd färdiga brandtätningsprodukter för de flesta konstruktionsmaterial. Vilken brandtätningsprodukt som är relevant för just ditt projekt beror på hur tjock den brandavskiljande konstruktionen är, samt vilket material den är tillverkad av. Andra avgörande faktorer för vilken produkt du behöver är vilka sorters rör och kablar som ska ledas genom konstruktionen i fråga. Oavsett vilken produkt som krävs i ditt projekt kan du känna dig helt trygg i vetskapen att hela vårt sortiment är ETA-bedömt och CE-märkt. ETA innebär att produkterna har bedömts som dugliga enligt europeisk standard, vilket i sin tur har gett oss möjligheten att ansöka om CE-märkning. Denna märkning är en garanti för att produkten når upp till en hög standard enligt relevanta EU-direktiv.

Vi hittar de optimala brandtätningslösningarna för ditt projekt

Sewatek är ett väletablerat, finskt brandtätningsföretag som tillverkat produkter för brandgenomföring ända sedan 1989. Vi vågar alltså med stor självsäkerhet påstå att vi är experter inom vårt fält! Denna expertis vill vi använda för att garantera brandsäkerheten på så många platser som möjligt, och därför finns Sewatek även i Sverige sedan en tid tillbaka. Med vår hjälp blir brandtätning lätt, och vi hjälper dig att hitta de optimala brandtätningslösningarna för just ditt projekt. Tveka inte att kontakta oss – vi kan hjälpa dig med allt från projektering till val av produkter och beräkning av materialmängd.

Vad kan Sewatek hjälpa till med?

Sewatek skräddarsyr förstklassiga brandtätningsprodukter för varje enskilt projekt, och levererar dessa just när våra kunder behöver dem. Vi kan också ge projekteringsstöd i form av produktdetaljritningar och instruktioner, så att slutresultatet blir så snyggt, brandsäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Utöver detta kan vi även hjälpa till med beräkning av materialmängd, val av produkter och liknande rådgivning.

Varför är det viktigt att genomföra brandtätning av rörgenomföringar?

Brandtätning av rörgenomföringar handlar om att behålla ett fullgott brandskydd även efter att man anlagt genomföringar för rör och kablar. Genom brandtätning sprids eld och rök inte lika fort vid en eventuell brand, vilket kan rädda både liv och infrastruktur.

Vilka typer av brandtätningsprodukter tillverkar Sewatek?

Sewatek tillverkar färdiga och lättinstallerade produkter för brandtätning. Alla produkter i vårt sortiment är ETA-bedömda och CE-märkta, och vi erbjuder lösningar för de flesta konstruktionsmaterial.