Genomföringsrör

Sewatek-genomföringsrör är en grund för många andra Sewatek-produkter. I tillägg till detta är den också själv en kostnadseffektiv lösning för brandgenomföring speciellt för metall- och alupex-rör. Genomföringsröret kan installeras i ett borrat hål av rätt dimension eller vid gjutning. Genomföringsrör kan beskrivas som en plasthylsa med cellgummi-isolering alltså en väldigt enkel och funktionsäker lösning som ändå fyller krav för brandtätning.

Man kan montera genomföringsröret tillsammans med rör eller som klyvd också efter rörmonteringar. Man kan gjuta omkring genomföringsrör med de mesta gipsmassor och betong (täthet minst 850 kg/m3).

Allt detta gör Genomföringsrör ett flexibelt, snabbt och förmånligt alternativ specielt i renovering, men också i nybyggande. Man kan enkelt förverkiliga brandtätning samtidigt när man drar rör eller kablar igenom.

Användning
– i borrat hål i väggar (t.ex. Ø40 mm hål räcker för Ø22 mm rör)
– vid gjutning i bjälklag av ett schakt
– i olika badrumsmoduler samt VVSE-kassetter

Sewatek-genomföringsrör

Läs mer om produkten.

Kontakta oss