Förbättra brandsäkerheten: Effektiva brandtätningslösningar för kabelgenomföringar

31.10.2023

Alla fastigheter delas in i så kallade brandceller för att förhindra brandspridning och således möjliggöra en säker utrymning, och såklart även minimera skador på infrastruktur. Brandceller måste vara hundraprocentigt täta för att fungera. I Boverkets Byggregler framgår det därför tydligt att exempelvis rör- och kabelinstallationer som går igenom en brandklassad byggnadsdel inte får påverka fastighetens motståndskraft vid en eventuell brand. Det är här brandtätning kommer in i bilden. Sewatek har arbetat med brandtätning ända sedan början av 1990-talet, och är idag experter inom vår bransch. Vi producerar effektiva produkter för brandtätning av kabelgenomföringar, och hjälper dig att hitta en optimal lösning för just ditt byggprojekt.

Brandtätning av kabelgenomföringar i olika konstruktionsmaterial

Sewatek är ett väletablerat företag som levererar förstklassiga brandtätningslösningar i både Finland och Sverige. Sedan vi började fokusera vår tillverkning på just brandavskiljande genomföringar har företaget vuxit enormt mycket, vilket också har inspirerat oss till att vilja fortsätta utvecklas och förbättras. Sortimentet består idag av såväl egentillverkade brandtätningsprodukter som kompletterande förmedlingsprodukter av högsta kvalitet. Våra olika lösningar tillgodoser de allra flesta behov inom brandtätning! Beroende på konstruktionens material och tjocklek, samt vilka kablar som ska ledas igenom konstruktionen, erbjuder vi olika typer av brandtätningsprodukter. Oavsett om konstruktionen består av betong, gipsskivor eller massivt trä har vi garanterat rätt produkt för dig.

image

Fördelarna med att välja brandtätningsprodukter från Sewatek

Varför ska du välja produkter från just Sewatek när det är dags för brandtätning av kabelgenomföringar? Det finns många goda anledningar!

Vi erbjuder färdiga lösningar som är smidiga att installera

Prefabriceringsgraden ökar hela tiden inom byggbranschen. Brandtätning är en mycket viktig del av ett byggprojekt, och gynnas därför lika mycket av prefabricering som alla andra moment. Sewatek tillverkar monteringsfärdiga brandgenomföringar, vilket betyder att delarna dimensioneras rätt redan på fabriken för att sedan gjutas in i konstruktionen. Detta ökar förvisso kravnivån på planeringsarbetet, men det hjälper dig också att spara både tid och pengar.

Alla produkter är ETA-bedömda och CE-märkta

Alla produkter från Sewatek är ETA-bedömda, vilket betyder att de bedömts som dugliga enligt europeisk standard. Tack vare att våra produkter blivit ETA-godkända har vi också haft möjlighet att ansöka om CE-märkning, som är ännu en garanti på att alla krav är uppfyllda.

Ett tryggt och miljövänligt val

Vi är oerhört stolta över att vara ett av de ledande brandtätningsföretagen i Norden. När du väljer våra produkter kan du känna dig trygg i vetskapen att produkterna producerats precis i närheten, och inte skickats över hela jordklotet med skadliga utsläpp som följd.

Frågor & svar

Vad innebär brandtätning av kabelgenomföringar?

Brandtätning av kabelgenomföringar är en viktig del av brandskyddet i en fastighet. Genom att brandtäta kabelgenomföringar ser du till att brandcellerna behåller sin motståndskraft, vilket motverkar skador på både människor och infrastruktur vid en eventuell brand.

Vilka är fördelarna med Sewateks brandtätningsprodukter?

Alla produkter från Sewatek tillverkas i Norden, vilket innebär mindre koldioxidutsläpp vid transport. Produkterna är dessutom både ETA-bedömda och CE-märkta! Vi tillverkar dessutom monteringsfärdiga lösningar, vilket hjälper dig att spara både tid och pengar.

Vilka lösningar inom brandtätning för kabelgenomföringar erbjuder Sewatek?

Vi erbjuder lösningar för alla konstruktionsmaterial. Beroende på konstruktionens tjocklek, samt vilka sorters kablar som ska ledas igenom konstruktionen, erbjuder vi olika typer av brandtätningsprodukter.