Maximera skyddet med brandstrypare: Hur de fungerar och varför de är viktiga

31.10.2023

Enligt lag är alla fastighetsägare ansvariga för att säkerställa att det finns ett komplett och välfungerande brandskydd i byggnaden. Ett felfritt brandskydd innebär nämligen inte bara minimerade kostnader för materiella skador vid en eventuell brand – det kan också vara skillnaden mellan liv och död. Brandtätning är en bärande del av ett välfungerande brandskydd, och den går att utföra på flera olika sätt. Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur en brandtätning ska gå till och vilka specifika produkter som behövs. Då plaströr har börjat förekomma i allt större utsträckning finns det dock en specifik brandtätningsprodukt vars efterfrågan har ökat mycket på senare tid, och det är den så kallade brandstryparen. Hur fungerar brandstrypare, och varför behövs de i en byggnad med plaströr?

En brandtätningslösning för plaströr

Det är ingen hemlighet att plast smälter när det utsätts för höga temperaturer. Om det skulle börja brinna i en icke brandtätad fastighet som har kabel- och rörgenomföringar av plast kommer alltså rören smälta bort, vilket i sin tur leder till att det skapas gapande hål i konstruktionen. Genom dessa hål sprids sedan lågor och giftig rök mellan brandcellerna i en rasande fart, vilket kan orsaka förödande skador på såväl infrastruktur som människor. Det går alltså inte att nog understryka vikten av en väl utförd brandtätning. Brandstrypare täpper nämligen igen hålen i konstruktionen i takt med att plaströren smälter, så att människor får en chans att hinna evakuera i tid.

Så fungerar en brandstrypare

Grundstenen i alla typer av expanderande brandtätningsprodukter är grafit, eftersom detta material expanderar när det utsätts för värme. Brandstryparen ser alltså till att hålet i konstruktionen fylls igen om själva plaströret skulle smälta bort. En brandstrypare installeras alltid på den sida av en konstruktion där eld och rökgas lättast kan spridas till nästa brandcell – med andra ord på båda sidor av en vägg vid lodräta rörinstallationer, samt i taket vid mellanbjälklag.

Investera i toppmoderna brandstrypare från Sewatek

Sewatek tillverkar färdiga brandtätningslösningar av alla dess slag, däribland även brandstrypare. Vi kan hjälpa dig att hitta de optimala brandstryparna för just ditt projekt – i vårt sortiment finner du varianter för rör med en diameter upp till 160 centimeter. Du kan såklart känna dig helt trygg i vetskapen att produkterna är testade och godkända enligt alla relevanta standarder. En av våra nyare innovationer möjliggör även brandtätning av kopplingar mellan plast- och gjutjärnsavlopp! Tveka inte att kontakta våra experter för rådgivning eller beställning redan idag.

Frågor & svar

Hur fungerar brandstrypare?

En brandstrypare ser till att hålet i konstruktionen täpps igen ifall ett plaströr skulle smälta bort vid en brand.

Vad är brandstrypare?

Brandstrypare är en effektiv brandtätningslösning för plaströr.

Varför är det viktigt att brandtäta rör- och kabelgenomföringar?

En väl utförd brandtätning kan vara skillnaden mellan liv och död vid en brand, och såklart även minimera skadorna på byggnaden. Om rör- och kabelgenomföringar inte brandtätas kan eld och rökgas spridas fort mellan brandcellerna i fastigheten.