Sewatek har lanserat EPD för volymproduktserierna inom nybyggnation

14.05.2024

Vi är glada över att kunna meddela att de första miljövarudeklarationerna, även kända som EPD (Environmental Product Declaration), nu är färdiga och tillgängliga för Sewateks S-, H- och D2-produktserier. EPD för följande produktserier kommer att publiceras senare.

EPD är ett frivilligt och standardiserat dokument som tillhandahåller pålitlig och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

EPD har publicerats i Byggnadskatalogen. Dessutom är avsikten att miljövarudeklarationerna samtidigt publiceras på EPD International i Sverige.