Sewatek on julkaissut EPD:t uudisrakentamisen volyymituotesarjoille

13.05.2024

Ilmoitamme iloisina, että ensimmäiset ympäristöselosteet eli EPD:t (Environmental Product Declaration) ovat nyt valmiit ja saatavilla Sewatekin S-, H- ja D2-tuotesarjojen osalta. Seuraavien tuotesarjojen EPD:t tulevat julki myöhemmin.

EPD on vapaaehtoinen ja standardoitu dokumentti, joka tarjoaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta.

EPD:t on julkaistu Rakennustietokannassa. Lisäksi ympäristöselosteet on tarkoitus rinnakkaisjulkaista EPD Internationalissa Ruotsissa.