Tehokkuuteen panostaminen on välttämätöntä menestyäkseen rakennusalalla

01.03.2024

Olemme seuranneet tiiviisti Suomen ja Ruotsin rakennusalan tilastoja* ja markkinoiden kehitystä. Havaintomme ovat selkeitä: pohja näyttäisi molemmissa maissa olevan saavutettu. Vaikka uudisrakentaminen on yhä tukkoista ja ennusteet lupaavat haastavaa vuotta, olemme alkaneet nähdä varovaisia elpymisen merkkejä omassa arjessamme myös uudisrakentamisessa. Vaikka on vielä varhaista tehdä johtopäätöksiä pelkästään ensimmäisien kuukausien perusteella, merkit elpymisestä ovat rohkaisevia. Myyntimme korjausrakentamisessa kasvaa nyt huomattavasti, koska olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme.

Uskomme, että tämä vuosi tulee kokonaisuudessaan olemaan vielä haastava, mutta sitten tulee todellinen kiire. Valmistaudummekin Sewatekilla suurempiin tuotantovolyymeihin kehittämällä ja automatisoimalla prosessejamme ja valmistustapojamme sekä keskittymällä tuotekehityksessämme ennen kaikkea valmisratkaisuihin, jotka helpottavat ja nopeuttavat asiakkaidemme työtä.

Rakennusala ei voi enää lykätä tehokkuusloikan ottamista

Rakennusala on ainakin 40 vuoden tarkastelujaksolla yksi niistä toimialoista, joissa isommat tehokkuusloikat ovat jääneet ottamatta. Nyt elämme kuitenkin murroksessa, jossa keinoja rakentamisen hintojen laskemiseksi on löydettävä, muuten loppuvat asiakkaat. Kustannuspaineet ja kilpailu kasvavat, mikä pakottaa parantamaan rakentamisen tehokkuutta.

Merkittävin säästökohde on aika

Materiaali- ja tuotantokustannuksien kautta pystytään säästöjä hakemaan tiettyyn pisteeseen asti. Todellinen säästökohde löytyy kuitenkin ajasta. Kun rakentamisen läpimenoaikoja pystytään lyhentämään, myös kokonaiskustannukset vähenevät. Vanha viisaus: aika on rahaa, pitää siis todellakin paikkaansa.

Tahtituotanto on tästä erinomainen esimerkki: toistettavat ja standardoidut toimintamallit vähentävät virheitä, parantavat laatua ja lyhentävät läpimenoaikoja. Tahtituotannon avulla rakennusprojekti pilkotaan siis vakioitaviin osiin, ja eri vaiheet pystytään tekemään aina prosessin mukaisesti samalla tavalla ja samaan aikaan. Tämä vaatii mutta myös parantaa suunnittelua ja lyhentää myös merkittävästi projektin kokonaiskestoa. Tähän suositeltuun toimintatapaan liittyen on myös Sewatekin toimintamallit ja tuotteet kehitetty.

Sewatekin tehdasvalmisteiset tuotteet mahdollistavat palokatkoasennusten läpimenoaikojen lyhentämisen

Sewatekin innovatiiviset valmisläpiviennit on suunniteltu erityisesti työvaiheita vähentäen ja joustavoittaen sekä palokatkoasennusten aikaa säästäen. Tuotteemme ovat läpikäyneet perusteellisen testauksen ja hyväksyntäprosessin, ja tarjoamme samalla kattavat detaljit ja dokumentaation. Tämä ei ainoastaan sujuvoita suunnittelu- ja asennusprosesseja, vaan on myös kerännyt laajalti kiitosta asiakkailtamme. Näin pystymme suoraan jo tuotteidemme avulla vähentämään työmaalla vietettyä aikaa, tehostamaan työprosesseja ja varmistamaan korkea laatu jokaisessa projektissa.

Myös tuotannon tulee pystyä vastaamaan asiakkaiden nopeisiin ja suuriinkin tarpeisiin

Olemme myös tunnistaneet, että tehokkuuden parantaminen ei rajoitu pelkästään työmaalla tapahtuvaan asennukseen eli tuotteisiimme: myös meidän omien tuotantoprosessiemme on oltava huippuluokkaa. Meillä täytyy olla kyvykkyys vastata asiakkaiden nopeisiin ja suuriinkin tarpeisiin, niin että pystymme edelleen pitämään kiinni 1-3 arkipäivän toimituslupauksestamme.

Olemme investoineet tuotannon eri vaiheisiin ja työkaluihin varmistaaksemme, että meillä on valmiudet valmistaa suuria volyymeja niin, että laatu on edelleen ensiluokkaista. Myös tuotantoprosessien automatisointi on ollut tärkeässä roolissa tuotantomme tehokkuuden parantamisessa, jossa olemme onnistuneet hyvin.

Tehokkain ja laadukkain lopputulos saadaan yhteistyöllä

Rakentamisen tehokkuus paranee läpimenoaikojen lyhentämisellä. Vaikka Sewatek voi auttaa palokatkojen osalta, koko ala hyötyy, kun kaikki toimijat sitoutuvat löytämään uusia tapoja työskennellä nopeammin ja laadukkaammin. Olemme valmiita edistämään tätä muutosta ja uskomme, että yhteistyöllä voimme rakentaa kestävämmän, tehokkaamman ja tuottavamman rakennusalan. Keinoja kyllä on! 

*Ajankohtaisia rakentamisen tilastolukuja seuraamme: Suomen Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto & Ruotsin Tilastokeskus (Statistical Database)