Uudet Topten-käytänteet yhdenmukaistavat rakennusalan toimintaa jopa 35 kunnassa

23.05.2023

Vuoden 2021 lopusta alkaen eri kaupunkien rakennusvalvonnat ovat yhdessä rakennusalan toimijoiden kanssa laatineet yhteisiä käytänteitä ja ohjeita (Topten-käytänteet), joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa rakennusalan toimintaa. Kyseessä on kehittämishanke, jonka toteutukseen Valtiovarainministeriö on myöntänyt digikannustinavustusta. Nyt hanke on edennyt siihen pisteeseen, että uusi palokatkoja koskeva ohjeistus on myös julkaistu. 

”On erittäin tärkeää, että rakennusvalvontaviranomaisten vaatimustaso olisi yhteneväinen paikkakunnasta riippumatta. Tämä on tietenkin tasapuolista, mutta myös selkeintä kaikkien osapuolten kannalta. On kaikkien etu, jos suunnittelijan, urakoitsijan tai tavarantoimittajan ei tarvitse miettiä, mikä ratkaisu tai menettelytapa missäkin kunnassa kelpaa. ”, kertoo Sewatekin avainasiakaspäällikkö, Ilkka Hemminki. 

Kehittämishankkeessa on mukana 35 kuntaa ja Topten-käytänteiksi kutsuttuja uusia ohjeita on saatu onnistuneesti julkaistua hankkeen myötä. Kaikki ohjeet ovat julkisesti kaikkien toimijoiden saatavilla osoitteessa: www.toptenrava.fi.  

Uusi palokatko-ohje on merkittävä uudistus, johon jokaisen alan toimijan tulisi tutustua 

Maaliskuun lopulla kehittämishankkeen tuloksena julkaistiin uusi palokatko-ohje. Ohjeessa esitetään yhtenäinen käytäntö palokatkosuunnitelmien laatimiseen, läpivientipalokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamiseen sekä palokatkotöiden toteuttamiseen ja tarkastamiseen. 

Kyseessä on merkittävä uudistus, sillä näin kattavaa ja usean kunnan yhteistä viranomaislähdettä ei ole ollut aikaisemmin.  

”Ohje on lyhyt ja helppolukuinen ja se selkeyttää palokatkovaatimuksia niin suunnittelun, toteutuksen kuin dokumentoinnin näkökulmasta. Olisi tärkeää, että niin suunnittelijat, urakoitsijat, tavarantoimittajat kuin viranomaiset tutustuisivat uuteen ohjeeseen huolellisesti”, kannustaa Hemminki. 

Palokatkovalmistajan näkökulmasta erityisesti ohjeen ilmanvaihtokanavia, viemäriputkien testiasetelmia ja putkimateriaaleja koskevat kohdat ovat kaivattuja ja tarpeellisia, sillä ne helpottavat jatkossa palokatkojen suunnittelua ja toteutusta. 

”Lisäksi ohjeen esimerkit yhdistelmäpalokatkojen detaljeista ohjaavat käytäntöä selkeästi siihen suuntaan, että rakenteessa lähekkäin sijaitsevat palokatkot tulee suunnitella kokonaisuutena. Näin esimerkiksi hormin välipohjaa varten on laadittava yhdistelmädetalji sen sijaan, että toimitetaan vain nippu erillisiä tuotekohtaisia detaljeja.” 

Uuden palokatko-ohjeen toivotaan vakiintuvan alan standardiohjeeksi  

Uusien ohjeiden laatiminen tapahtuu yhteistyössä kuntien ja rakennusalan toimijoiden kesken. Esimerkiksi uutta palokatko-ohjetta varten Sewatek on toimittanut muiden alan toimijoiden tavoin palokatkotuotteiden mallidetaljipiirrustukset hankkeen toteuttajalle. 

”Olemme seuranneet kehittämishanketta tiiviisti, sillä tällaisia ohjeita on kaivattu rakennusalalla jo pitkään. Palokatko-ohje on toki vielä niin uusi, että välitöntä vaikutusta emme ole kentällä vielä havainneet. Toivomme kuitenkin, että ajan kanssa kyseinen ohje tulee toimimaan suunnannäyttäjänä maanlaajuisesti helpottaen kaikkien osapuolten työtä. ”, kertoo Hemminki. 

Tutustu lisää kehittämishankkeeseen ja jo julkaistuihin Topten-käytänteisiin: www.toptenrava.fi 
Tallenna talteen uusi palokatko-ohje: https://toptenrava.fi/wp-content/uploads/2023/08/OHJE-PALO-02.pdf