Särdrag hos brandtätningar för avloppsrör

Plastavloppsrör har under de senaste decennierna i stor utsträckning ersatt metallavloppsrör, särskilt gjutjärn. Därför är det viktigt att vara medveten om att plaströrens beteende vid brand skiljer sig avsevärt från metallrör. Plaströr smälter vid uppvärmning och producerar giftiga rökgaser när de brinner. Korrekt installerade och med hänsyn till brandtätningar samt utrymningsbestämmelser är deras användning dock … Läs mer

Sewatek har lanserat EPD för volymproduktserierna inom nybyggnation

Vi är glada över att kunna meddela att de första miljövarudeklarationerna, även kända som EPD (Environmental Product Declaration), nu är färdiga och tillgängliga för Sewateks S-, H- och D2-produktserier. EPD för följande produktserier kommer att publiceras senare. EPD är ett frivilligt och standardiserat dokument som tillhandahåller pålitlig och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under … Läs mer

Att satsa på effektivitet är nödvändigt för att lyckas inom byggbranschen

Vi har noggrant följt statistik och marknadsutveckling inom byggsektorn i Finland och Sverige. Våra observationer är tydliga: det verkar som om botten har nåtts i båda länderna. Även om nybyggnationen fortfarande är trög och prognoserna lovar ett utmanande år, har vi börjat se försiktiga tecken på återhämtning i vår vardag även inom nybyggnation. Även om … Läs mer

Sewatek får ny VD

Sewatek-logo

VD för Sewatek Oy, Timo Husu, har beslutat att söka nya tjänster utanför företaget. Jukka Riekkinen börjar som VD för Sewatek Oy den 1 februari 2023. Husu arbetar som Senior Advisor under övergångsperioden. ”Sewateks styrelse tackar Timo för hans bidrag till företagets utveckling och välkomnar samtidigt Jukka varmt till Sewatek-teamet.” Anna Miettinen, styrelseordförande för Sewatek … Läs mer

Att förutse utmaningar möjliggör satsningar också under 2023

Att förutse utmaningar är en satsning på framtiden. På Sewatek har vi utmärkt kunnat förbereda oss för och reagera på de utmaningar som byggbranschen stått inför under de senaste åren. Trots den ostabila världssituationen börjar vi 2023 med bestämda mål och en positiv inställning. Byggbranschen i orkanens öga Våren 2020 började COVID-pandemin en rad undantagsförhållanden … Läs mer

Sewatek – Brandgenomföringstillverkare från Finland

Sewatek är en finsk brandgenomföringstillverkare, känd inte bara för sina lösningar som stödjer brandsäkerhet och kostnadseffektivt byggande, utan också för sin snabba service som tar hänsyn till individuella behov. Nordiskt hantverk är något vi är stolta över och en stödpelare för oss i ett samhälle som går från kris till kris, men vi tycker att … Läs mer

Brandtätningsmassor är lämpliga för ett flertal användningsområden

Poikkileikkaus läpivienneistä ja paloakryylistä

När man talar om brandmassor är det bra att först klargöra att det i detta sammanhang endast talas om expanderande fogmassor, alltså inte till exempel gips- eller gjutmassor. Även med denna uppdelning kan dock mycket olika massor ingå, såsom akrylmassor, elastiska silikonmassor, expanderbara massor innehållande grafit samt en- och tvåkomponent skummassor. Det finns så många … Läs mer

Sewatek Oy förvärvade en produkttestugn för att höja nivån på produktutvecklingen

Sewatek Oy, tillverkare av brandtäta genomföringsprodukter, har förvärvat en egen produkttestugn. Helheten består av ugnen och den mätutrustning som registrerar provningen. Produkttestugnen är Sewateks största investering i produktions- och produktutvecklingsutrustning, och den stöder avsevärt produktutveckling som är väsentligt för företagets tillväxt. Förvärvet utnyttjade även tillgängliga investeringsstöd. Ugnen kommer att vara klar att användas i augusti … Läs mer

Sewatek – ett betjänande tillverkningsföretag

Sewatek är känt för sina brandgenomföringsprodukter både inom nyproduktion och ROT samt bland aktörer inom modul- och prefabindustrin. Vi är i första hand ett tillverkande företag och vår expertis bygger på vår kunskap om produkterna vi tillverkar och deras möjliga användningsområden, samt vår långa erfarenhet. Denna kunskap möjliggör produktutveckling, vilket är livsnerven i vår verksamhet … Läs mer

Brandmanschetter: installation och funktion

Det traditionella sättet att brandtäta genomföringar av plastavlopp är brandmanschetter. Brandmanschettens effekt bygger på brandtejp som sväller upp vid värme, stryper det smältande plaströret och täpper till hålet i konstruktionen. En fördel med manschetter är att de kan smidigt installeras ovanpå existerande ledningar och avlopp.  Den ökande användningen av plaströr ökar behovet för uppsvällande brandtätningslösningar … Läs mer