Att förutse utmaningar möjliggör satsningar också under 2023

25.01.2023

Att förutse utmaningar är en satsning på framtiden.

På Sewatek har vi utmärkt kunnat förbereda oss för och reagera på de utmaningar som byggbranschen stått inför under de senaste åren. Trots den ostabila världssituationen börjar vi 2023 med bestämda mål och en positiv inställning.

Byggbranschen i orkanens öga

Våren 2020 började COVID-pandemin en rad undantagsförhållanden vars effekter byggbranschen fortfarande bekämpar. Under 2020–2021 gav den avsevärda ökningen av prisen på trä och stål samt tillgänglighetsproblem en varningssignal i bakgrunden för nya byggnadsprojekt. Senast återspeglades kriget i Ukraina, energikrisen, stark inflation och stigande räntor i investeringsförmågan och viljan att investera. Vi kunde dock förutse att nybyggnation skulle sakta av, men detta började några månader tidigare än förväntat.

Verksamhetens nivå är hög och priserna måttliga.

Sewatek har hållit sig kvar på toppen, eftersom vi har kunnat förutse framtiden och anpassa oss till föränderliga situationer. I och med coronaviruset anpassade vi våra arbetsmetoder så att vi kunde utföra kund- och försäljningsarbete och skydda vår produktion. Inte en enda dag var sådan att någon funktion skulle ha varit ur bruk på grund av coronaviruset. Vi har etablerat de bästa undantagspraxisen som effektiviserar verksamheten som en permanent del av vår verksamhetskultur.

I och med optimering och effektivisering av upphandling, lagerhantering och halvfabrikatsproduktion har vi kunnat hålla höjningarna av våra egna försäljningspriser på en mycket måttlig nivå, även om pristrycket har påverkat oss. Samtidigt har vi kunnat effektivisera våra interna processer och hålla produktutvecklingen aktiv.

Att arbeta inom en stor bransch medför säkerhet

Vårt omfattande produktsortiment säkerställer efterfrågan också när byggnation saktas av i ett segment. Under de senaste åren har vår satsning på produktutveckling inom reparationsbyggande delvis kompenserat för minskningen av nybyggnation. Våra kunder inom reparationsbyggande har hittat till oss fint. Den viktigaste indikatorn på tillfredsställelse med produkten, tjänsten och leveranstiderna är att samma kund fortsätter att beställa från oss.

Också i Sverige uppnådde vi en omsättning och ett resultat som motsvarade våra mål 2022. Även om man i Sverige för närvarande står inför samma utmaningar som i Finland, erbjuder den större marknaden fler möjligheter.

Målmedvetet mot framtiden

Vi har i stor utsträckning bedrivit vår verksamhet i Sverige från Finland. Nu har vi rekryterat en ny försäljningsexpert som har fokus bara på den lokala marknaden i vårt dotterbolag i Sverige och som kommer att börja sitt jobb i början av februari. Också genom övriga små omorganiseringar av organisationen strävar vi efter att ännu mer förbättra och effektivisera vår välfungerande service Om dessa ändringar, liksom våra andra nyheter, tar ni först del av på vår webbplats och kanaler på sociala medier.

På grund av utmanande tider letar våra kundbolag efter nya, kostnadseffektivare sätt att arbeta. Syftet med kundarbetet är därför att ha nöjda kunder som med vår hjälp kan effektivisera sin egen verksamhet. En kund som kan lita på att den kan utföra små mirakel med Sewatek i en stund. Mer krävande saker tar sin tid. Vi tror att 2023 kommer att bli ett bra år för oss. Vår attityd är positiv och vår blick mot framtiden är målmedveten.