Haasteiden ennakoiminen mahdollistaa panostukset myös vuonna 2023

25.01.2023

Haasteiden ennakoiminen on satsaus tulevaisuuteen.

Sewatekissa on osattu varautua ja reagoida rakennusalaa muutaman vuoden ajan koetelleisiin haasteisiin erinomaisesti. Vuoteen 2023 lähdetäänkin epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta määrätietoisilla tavoitteilla ja positiivisella ilmeellä.

Rakennusala jatkuvassa myllerryksessä

Covid-pandemia aloitti keväällä 2020 poikkeustilojen sarjan, jonka puristuksessa rakennusala vielä edelleen kamppailee. Vuosina 2020–2021 puun ja teräksen hintojen merkittävä nousu sekä saatavuusongelmat nostivat varoitusmerkin ilmaan uusien rakennushankkeiden taustoilla. Viimeistään sota Ukrainassa, energiakriisi, voimakas inflaatio sekä korkojen nousu heijastuivat investointikykyyn ja -halukkuuteen. Uudisrakentamisen hidastuminen oli toki ennustettavissa, mutta hiipuminen alkoi muutamia kuukausia ennakoitua aiemmin.

Toiminnan taso korkeana ja hinnat maltillisena

Sewatek on pysynyt tukevasti pinnalla, sillä olemme osanneet ennakoida tulevaa ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Koronan myötä mukautimme työskentelytapojamme siten, että asiakas- ja myyntityö oli mahdollista ja pystyimme suojaamaan tuotantomme. Yhtenäkään päivänä ei yksikään toiminto ollut koronan takia kokonaan poissa pelistä. Parhaiten toimintaa tehostavia poikkeustilojen käytäntöjä olemme jättäneet pysyvästi osaksi toimintakulttuuriamme.

Hankintojen, varastonhallinnan ja puolivalmistetuotannon optimoinnin sekä tehostamisen myötä olemme pystyneet pitämään omien myyntihintojemme korotukset hyvin maltillisella tasolla, vaikka hintapainetta on ollut. Samanaikaisesti olemme kyenneet tehostamaan sisäisiä prosessejamme ja pitämään tuotekehityksen aktiivisena.

Toimiminen laajalla alueella tuo turvaa

Laaja tuotevalikoimamme takaa kysynnän myös silloin, kun rakentaminen hiljenee yhdellä segmentillä. Viime vuosien panostuksemme korjausrakentamisen tuotekehitykseen on osaltaan paikannut uudisrakentamisen pudotusta. Korjausrakentamisen asiakkaat ovat löytäneet meidät hienosti. Tärkein mittari tyytyväisyydestä tuotteeseen, palveluun sekä toimitusaikoihin on se, että samat asiakkaat tilaavat meiltä yhä uudestaan.

Myös Ruotsissa saavutimme vuonna 2022 tavoitteitamme vastanneen liikevaihdon ja tuloksen. Vaikka Ruotsissa kamppaillaan tällä hetkellä samojen haasteiden kanssa kuin Suomessa, niin suurempi markkina tarjoaa lisää mahdollisuuksia.

Määrätietoisesti kohti tulevaa

Ruotsin toimintojamme on suoritettu pitkälti Suomesta käsin. Nyt olemme rekrytoineet Ruotsin tytäryhtiöömme ensimmäisen, vain paikalliseen markkinaan keskittyvän asiantuntijamyyjän, joka aloittaa työt helmikuun alussa. Myös muilla pienillä organisaation uudelleenjärjestelyillä pyrimme parantamaan ja tehostamaan vielä entisestään hyvin toimivaa palveluamme. Näistä muutoksista, kuten muistakin kuulumisistamme luette ensimmäisenä verkkosivuiltamme ja sosiaalisen median kanavistamme.

Haastavien aikojen takia asiakasyrityksemme etsivät uusia kustannustehokkaampia tapoja tehdä asioita. Asiakastyön tavoitteena onkin oltava tyytyväinen asiakas, joka meidän avullamme voi tehostaa omaa toimintaansa. Asiakas, joka voi luottaa siihen, että Sewatekin kanssa pieniä ihmeitä tehdään hetkessä. Vaativammat asiat vievät sitten vähän pidemmän aikaa. Me uskomme, että vuosi 2023 on meille hyvä. Asenne on positiivinen ja katse tulevaisuuteen määrätietoinen.