Sewatek – ett betjänande tillverkningsföretag

30.06.2022

Sewatek är känt för sina brandgenomföringsprodukter både inom nyproduktion och ROT samt bland aktörer inom modul- och prefabindustrin. Vi är i första hand ett tillverkande företag och vår expertis bygger på vår kunskap om produkterna vi tillverkar och deras möjliga användningsområden, samt vår långa erfarenhet. Denna kunskap möjliggör produktutveckling, vilket är livsnerven i vår verksamhet som en av få nordiska brandgenomföringstillverkare.

Men kärnkompetens för med sig också ansvar. Det är viktigt för oss att våra produkter förbättrar byggnaders brandsäkerhet till sin fulla potential, därför vill vi också ta med vår expertis till både projektering och byggarbetsplatser.                                               

Långsiktigt samarbete gynnar kunden

Vår service börjar från första kontakten och fortsätter helst från första projektet till nästa beställning som ett partnerskap som gynnar båda. Ju bättre vi lär känna våra kunders sätt att arbeta, och ju mer de lär känna våra produkter, desto smidigare och effektivare blir samarbetet ur kundens synvinkel. Helheten blir tydligare om vi kikar på de olika delarna av våra stödtjänster i kronologisk ordning.

Brandgenomföringsproblem är våra att lösa

Som princip stöttar vi alltid våra kunder. Vår erfarenhet av att leverera brandgenomföringsprodukter är omfattande och vi har även fått mycket utmanande frågor. Inom exempelvis renoveringsbyggande finns det exceptionella situationer där en brandsäker genomföringslösning ändå måste hittas. Det är svårt att tänka på en situation med brandtätning som vi inte kunde lösa. Ju tidigare vi engagerar oss i diskussionerna, desto lättare blir det att hjälpa till och hitta den mest förnuftiga lösningen som möjligt. I tornbyggnaderna i Fiskehamnen och särskilt i den första ”fyren” modifierades S-seriens produkter ganska kraftigt på grund av de tunga och täta betongförstärkningar som krävdes för den höga konstruktionen. Vår expertis testades även i ett kylförvaringsprojekt, där en genomföring utvecklad specifikt för att tåla de stora temperaturväxlingar som krävs tillsammans med de torra rören för sprinklers.

Verktyg, instruktioner och ritningar för att stödja planering av brandgenomföringar

Vi tillhandahåller planeringsverktyg för de olika stadierna av projektering för att göra Sewateks lösningar till en enkel del av dina planer. Vi erbjuder ett omfattande paket med till exempel produktdetaljritningar och designinstruktioner för att stödja brandprojektering samt konstruktionsplanering. Dessutom håller vi vår produktinformation och verktyg uppdaterade i de mest populära designprogramvarorna och produktbiblioteken. Även här pågår utvecklingsarbete, då det är viktigt för oss att stödja projekteringen och göra det så enkelt som möjligt för våra produkter. Brandgenomföringsväljaren på vår hemsida gör det ännu lättare att använda rätta produkter. Därifrån kan du titta på alternativen enligt konstruktionsmaterial, och hur valet ändras genom olika yttre variabler.

Vi håller oss till överenskommen kvalitet, kvantiteter och tidsplaner

När projekteringen och beställningarna är gjorda är det givetvis av största vikt att de beställda produkterna finns på sajten i önskad omfattning, i önskad kvantitet och enligt önskad leveransplan. Vi inser att brandgenomföringsprodukter bara är en del av byggarbetsplatsen som helhet. Men bakslag i leveranser eller kvalitet påverkar och återkommer även i andra arbetsfaser och det är därför en ära för oss att hålla fast vid avtalet. Vi kan byggbranschen; behoven förändras ofta snabbt och vi vågar lova att vi kommer att kunna leverera brandgenomföringslösningar till byggarbetsplatsers behov med verklig smidighet även i mer akuta fall.

Stöd för installation av brandgenomföringar erbjuds

När produkterna finns på byggarbetsplatsen sträcker sig vår hjälp dit vid behov. Vi instruerar gärna installatörer att komma i gång och visar dig vid behov hur du installerar våra produkter. Platsmöten är särskilt viktiga i händelse av ovanliga och oväntade situationer.

Kundretention är ett viktigt mått

För oss på Sewatek är det en passion att främja brandsäkert byggande, och som en av de få nordiska brandgenomföringstillverkaren vill vi tillföra värde till våra kunder genom vår service. Den viktigaste indikatorn för att hitta rätt relation mellan produkterna och tjänsten som stödjer deras användning, är om kunden som en gång har beställt från oss också beställer på nytt. Till vår glädje sker detta med en hög procent. Det uppmuntrar oss att fortsätta på samma väg, som partner till våra kunder i framtiden.