Brandmanschetter: installation och funktion

19.04.2022

Det traditionella sättet att brandtäta genomföringar av plastavlopp är brandmanschetter. Brandmanschettens effekt bygger på brandtejp som sväller upp vid värme, stryper det smältande plaströret och täpper till hålet i konstruktionen. En fördel med manschetter är att de kan smidigt installeras ovanpå existerande ledningar och avlopp. 

Den ökande användningen av plaströr ökar behovet för uppsvällande brandtätningslösningar

Grundstenen i alla expanderande brandtätningsprodukter är grafit som expanderar vid värme. Detta gäller likaså för brandmanschetter som för olika typer av brandmassor och -tejper. I och med att olika plast- och PEX-rör blir alltmer vanliga har behovet för expanderande och uppsvällande brandtätningsprodukter ökat. Expanderande produkter behövs också i olika fogar samt t.ex. när man brandtätar luftspalter i fasader.

Brandmanschetternas största styrka är att de kan installeras på plats utanpå konstruktionen efter rörinstallationer. De flesta konkurrerande brandtätningslösningar installeras in i konstruktionen innan eller tillsammans med rörinstallationer.

I många fall kan manschetter ersättas med andra lösningar som brandband eller -tejp. Fördelen med lösa tejper och brandband är priset, men det kan ofta vara svårt att få brandbandet och tejpen att sitta på sin plats utan några fästen. Om brandtätningen ska gjutas in i konstruktionen är det även viktigt att skydda brandtejper och -band mot gjutmassor. Vi på Sewatek har utvecklat Multigenomföringen som kombinerar fördelarna från både brandmanschetter och brandtejper. Multigenomföringen är lätt att installera ovanpå avloppet och kan gjutas in i konstruktionen för att spara utrymme på taket. Multigenomföringen sitter också tätt mot avloppet så att man inte behöver fästa den till konstruktionen eller skydda den mot gjutmassor.

Brandmanschetter i Sewatek C-serien
Sewatek Multigenomföring

Placering av manschetter

Huvudprincipen är att brandmanschetter ska installeras på den sida av konstruktionen där branden kan lättast sprida sig till nästa brandcell. Det vill säga i taket vid mellanbjälklag och på båda sidor av väggen vid lodräta rörinstallationer.

Tillverkarens installationsanvisningar ska alltid berätta till vilka rördimensioner och rör- samt konstruktionsmaterial manschetten kan användas till. Det är också viktigt att komma ihåg att alla dessa detaljer påverkar även manschettens brandklass och brandmotstånd. Oftast bör manschetten även tätas med fogmassa så att brandgaserna inte kan sprida sig mellan olika brandceller.

Nackdelar med brandmanschetten

Det vanligaste problemet när man installerar brandmanschetter är brist på plats. Manschetten installeras ovanpå konstruktionen och detta gör att undertaket oftast måste sänkas ned för att ge utrymme för manschetter och alla rördragningar. Det finns också många kringliggande arbetsmoment som borrning och lufttätning vilka tar tid och kräver erfarenhet. Vanligtvis ska manschetten skruvas fast till konstruktionen. Om betongen är väldigt porös eller smulig kan det behövas längre skruvar än vad det står i installationsanvisningen. Det är även viktigt att akta andra ingjutna installationer vid borrning för att slippa mer huvudvärk.

Brandtätning och installation av brandmanschetter kan göras av vilken part som helst i projektet. Vanligtvis är det dock VVS:aren som i slutändan tar hand om installation av brandmanschetter. Oavsett vem som gör själva installationen ska installationen dokumenteras noga och eventuella inspektioner göras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Med bra dokumentation är det alltid lätt att i efterhand säkerställa att brandtätningen har gjorts på rätt sätt och med rätt produkt.

Övergångsmanschett för övergångskoppling av mufflösa avloppsrör

Sewatek tillverkar brandmanschetter och dess ersättare, den smidiga Multigenomföringen 

Sewatek tillverkar brandmanschetter (C-serien) för olika typ av rör ändå upp till Ø160 mm. Som specialitet har våra manschetter testats med flera olika typer av ljuddämpande avloppsrör och manschetten kan även installeras in i konstruktionen för att spara utrymme. Som en separat produkt tillverkar vi även övergångsmanschetter som kan installeras i kopplingen mellan gjutjärns- och plastavlopp. I stället för manschetter använder våra kunder dock mer vår Multigenomföring, vilken kombinerar de goda sidorna från manschetten med smidigare och lättare installation. Multigenomföringen installeras in i konstruktionen tillsammans med avloppet och kan antingen gjutas in i bjälklaget eller installeras i ett borrhål. Produkten innehåller gummitätning som både håller Multigenomföringen på plats omkring avloppet och tätar fogen mellan genomföringen och avloppet mot gjutmassor och brandgaser. Med multigenomföringen slipper man borra fästanordningar till konstruktionen och spara utrymme om t.ex. avloppet dras ovanpå undertaket till avloppstammen.