Palokatkomansetin toiminta ja asennus

31.03.2022

Palokatkomansetti on perinteinen ratkaisu esimerkiksi muovisten viemäriputkien palokatkoksi. Oikein asennettuna se sulkee palotilanteessa muoviputken ja toimii palokatkona.  Mansetti sisältää paisuvaa palonauhaa, joka turpoaa lämmön vaikutuksesta ja täyttää sulavan muoviputken jättämän tilan. Mansetit voidaan asentaa jälkeenpäin myös olemassa olevan putkilinjan ympärille.  

Muoviputkien käytön yleistyminen on lisännyt tarvetta paisuville ratkaisuille 

Palomansetin ja useiden muiden palokatkotuotteiden toiminta perustuu grafiitin paisumiseen lämmön vaikutuksesta. Taloteknisissä läpivienneissä paisumisvoiman tarve on tullut esille muoviputkien käytön yleistyessä. Paisuvia ratkaisuja käytetään myös erilaisissa saumoissa sekä esimerkiksi tuuletusrakojen palokatkona. 

Palomansetti on parhaimmillaan, kun talotekniikka on jo asennettu paikoilleen. Useimmat kilpailevat ratkaisut on asennettava rakenteen sisään, kun taas mansetit yleensä saavat jäädä, tai pitääkin jättää rakenteen pintaan. 

Monissa tilanteissa palomansetti voidaan korvata muillakin ratkaisuilla, kuten irrallisella wrap-nauhalla, joka on käytännössä mansetti ilman metallikuorta ja kiinnityskorvakkeita, tai Sewatek-Multiläpiviennillä. Irrallisen nauhan etuja mansettiin nähden saattaa toisinaan olla edullisempi hinta tai mahtuminen hankalampiin paikkoihin. Wrap-nauhan suurin kääntöpuoli liittyy haasteeseen saada palonauha pysymään paikoillaan esimerkiksi valuvaiheessa. Palomansetti sen sijaan pysyy oikein asennettuna varmasti paikoillaan ja olemassaolo on dokumentoinnin näkökulmasta helppo todentaa myös jälkeenpäin. 

Sewatek C-sarjan palokatkomansetti
Sewatek Multiläpivienti

Mansetti asennetaan läpikulkevan tekniikan ympärille 

Palomansetit asennetaan sille puolelle, jossa tulipalo oletetusti tapahtuisi. Mansetti tulee siis kattoon, kun se asennetaan kerrosten välisiin rakenteisiin. Seiniin mansettien asennus tapahtuu läpikulkevan tekniikan ympärille molemmille puolille osastoa. Valmistajan materiaaleissa ja manuaaleissa on aina merkittynä asennusohjeet, soveltuvat rakenteet ja tekniikat, paloluokat sekä tuotehyväksynnän mukaiset muovilaadut. Myös talotekniikan ja rakenteen välisestä tiiveydestä tulee huolehtia aina valmistajan ohjeen mukaisesti.  

Ahtaat paikat lisäävät haastetta palomansetin asentamisessa 

Mansetin asennus on teknisesti hyvin yksinkertaista, mutta käytännössä ongelmaksi saattavat muodostua ahtaat asennuspaikat. Palomansetti ei huolehdi ilmatiiveydestä, eli tiivistys on tehtävä aina erikseen. Toiseksi on hyvä varmistaa, että mansetit kiinnittyvät kunnolla rakenteeseen. Jos rakenne on kovin huokoista tai murenevaa, ei asennusohjeen mukainen ruuvipituus välttämättä riitä. Mikäli rakenteeseen on piilotettu talotekniikkaa, on mansettia propatessa hyvä varmistaa, ettei poraa esimerkiksi lattiavalussa piilossa kulkevaan viemäriputkeen. Varsinkin korjausrakentamisessa talotekniikka on usein vietävä läpi monin tavoin hankalista paikoista. Siksi valmistajat ovat kehittäneet ja testanneet yhä joustavampia ratkaisuja, jotka sallivat vaihtelevat asennuskulmat putkille, ovat muotoiltavissa epäsymmetrisesti, tai voivat jäädä vajaaksi ikään kuin ”hevosenkengäksi” jos kokonainen mansetti ei mahdu paikoilleen. 

Palomansetin asennus voi kuulua lähes kenelle tahansa hankkeen osapuolelle. Melko tyypillisesti palomansetti saattaa kuulua lvi-urakkaan, vaikka palokatkot muuten olisivatkin rakennusurakassa. Kaikkiin palokatkotuotteisiin liittyy asennuksen aikainen dokumentointi sekä mahdolliset huollot ja tarkastukset valmistajan ohjeen mukaisesti. Näkyviin asennettavan tuotteen kohdalla on helpompi osoittaa jälkeenpäinkin (ilman valokuvia), että tuote on oikeasti asennettu paikoilleen. 

Sewatek valmistaa palomansetteja sekä sen ominaisuuksia sisältävää kätevää Multiläpivientiä 

Sewatek valmistaa palomansetteja (C-sarja) erilaisiin tarpeisiin aina Ø160 mm putkikokoon asti. Välitystuotteena voimme toimittaa ratkaisuja suuremmillekin putkille. Mansettien osalta erikoisuuksiamme ovat kattavat desibeliputkihyväksynnät, lupa asentaa mansetti rakenteen sisälle sekä aivan erillisenä tuotteena muunnosmansetti muovi- ja valurautaputken liitoskohtaan.

Sewatek-tuotteissa suurin hitti on tällä hetkellä paisuvaa grafiittinauhaa sisältävä Multiläpivientimme, joka yhdistää palomansetin ja irrallisen wrap-nauhan ominaisuuksia. Tuote asennetaan rakenteen sisään usein ennen valua tai jälkivalua. Toisin kuin irrallinen wrap, Multiläpivienti sisältää myös tiivisteet putkea vasten sekä kuoren, joka pitää palonauhan paikoillaan. Multiläpivientiä käytettäessä vältytään mansettien kanssa tarpeelliselta proppaamiselta rakenteeseen sekä säästetään tilaa esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa ylemmän kerroksen viemäriputki kulkee alemman kerroksen katossa. Kun palokatko on jo rakenteen sisällä, saadaan putki viedyksi sivusuunnassa lähempänä kattoa.

Vaihtoehdoksi palomanseteille kannattaa myös muistaa paisuvat palokatkomassat. Esimerkiksi paloakryylimme SWT-105 on testattu jopa pex-putkinipuille ja suurehkoille komposiittiputkille tarjoten näin huomattavan edullisen palokatkoratkaisun myös palavalle talotekniikalle, jolle moni ensisijaisesti saattaisi ajatella mansettia.