Sewatek-tuotteet mukana Dotag- ja PlanTrail-dokumentointityökaluissa

08.03.2022

Sewatek-tuotteet ovat mukana kotimaisen Dotagin ja ruotsalaisen PlanTrailin kirjastoissa. Molemmat sovellukset ovat erikoistuneet palokatkojen dokumentointiin ja ovat tuoteneutraaleja, eli niillä voi kätevästi dokumentoida kaikenlaiset palokatkot.

Helppokäyttöiset ohjelmat palokatkojen dokumentointiin

Monissa kohteissa palokatkojen dokumentointi hoidetaan perinteisellä tasolla, joka tarkoittaa käytännössä palokatkosuunnitelman päivittämistä asennustyön jälkeen sekä palokatkojen läheisyyteen kiinnitettyjä asennustarroja. Useissa kohteissa perinteinen dokumentointi riittää, mutta tietyissä kohteissa dokumentoinnille on tarkempia vaatimuksia.

Onkin tärkeää, että palokatko- ja ohjelmistoala reagoivat myös kiristyviin vaatimuksiin. Ainakin Dotag ja PlanTrail on tehty niin helppokäyttöisiksi ja käyttäjätuki on vahvaa, että jokainen mobiililaitteita joskus käyttänyt onnistuu niidend kanssa vaivatta, eikä rakennus- tai lvis-urakoitsijan tarvitse jännittää työkalujen käyttöä.  Molempiin ohjelmistoihin on nopeimmille käyttäjille saatavissa etuja lisenssihinnoittelussa, mikäli kontakti ohjelmistotaloihin syntyy Sewatekin kautta.

Palokatkojen dokumentointi tärkeää työn todentamiseksi

Palokatkot jäävät pääsääntöisesti piiloon erilaisten peittävien rakenteiden alle, minkä vuoksi asennusvaiheen dokumentoiminen on tärkeää. Urakoitsijalle huolellinen dokumentoiminen on yksinkertaisin ja luotettavin tapa osoittaa työ tehdyksi vaatimusten mukaisesti.

Palokatkoja asentavan yrityksen omavalvonnassa työmaalla tulee olla käytössä menettelytapa, jolla varmistetaan, että kaikki palokatkot on tarkastettu ja riittävästi dokumentoitu, ennen kuin ne peitetään kotelointeihin, onteloihin, alas laskettujen kattojen yläpuolelle tai lattiarakenteisiin. Vastuuhenkilöt merkitsevät tarkastukset oikea-aikaisesti tarkastusasiakirjoihin. (RIL 270-2018).

Käytännössä vaatimuksia dokumentointiin liittyen saattaa tulla myös tilaajalta. Jos palokatkoista halutaan kattava raportti, joka sisältää esimerkiksi palokatkokohtaisia valokuvia, on tietomassan hallinta hyvin hankalaa ilman asiaan soveltuvia digitaalisia työkaluja.

Palokatkoihin erikoistuneet dokumentointisovellukset helpottavat ja selkeyttävät työtä

Rakennusalalla on käytössä useita erilaiseen dokumentointiin käytettäviä sovelluksia, mutta osa sovelluksista on keskittynyt nimenomaan palokatkoihin, ja nämä erikoistuneet sovellukset tekevät palokatkojen dokumentoinnista helppoa. Dotagin ja PlanTrailin sovellukset säästävät aikaa, mahdollistavat laadukkaat raportit sekä tehostavat osapuolten välistä koordinointia, kun sovelluksen avulla on helppo merkitä, kysyä ja selvittää yksittäiseen palokatkoon liittyviä asioita rakennushankkeen eri osapuolilta.

Ohjelmistojen avulla voi mm. tehdä merkintöjä sijaintikaavioihin, tallentaa palokatkokohtaisesti dokumentteja ja valokuvia sekä hoitaa loppuraportoinnin tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tutustu tarkemmin Dotagiin: https://www.dotag.com/fi/kotisivu/

Tutustu tarkemmin PlanTrailiin: https://plantrail.com/